Image

ADWENT | RADOSNY CZAS OCZEKIWANIA

Rok liturgiczny zaczyna się od czasu Adwentu (łac. adventus – przyjście). Na dynamikę adwentu składają się TRZY OCZEKIWANIA. Czekamy, jak Maryja na Boże Narodzenie, przyjście Wcielonego Słowa Ojca na ziemię. Czekamy na ostateczne przyjście Pana w chwale (Paruzja). Ale także mamy otwierać się na ukryte przychodzenie Boga do człowieka każdego dnia, szczególnie w Eucharystii. Adwent nie jest zatem wspominaniem przeszłości, ani wybieganiem ku przyszłości, ale przede wszystkim głębokim przeżywaniem z wiarą dzisiaj, tego co wydarza się teraz.

Pomocą w tym czasie oczekiwania jest KOLOR FIOLETOWY towarzyszący nam w liturgii. Wprowadza on nastrój powagi, refleksji oraz nadziei na przyjście Pana. Nie jest to fiolet Wielkiego Postu, ale fiolet prześwietlony przez Chrystusa, który nawiedzi nas jak z wysoka wschodzące słońce (Łk 1, 78).

W tegorocznej kompozycji adwentowej możemy zobaczyć drzewko mirtu. MIRT jest symbolem wierności i dziewictwa, oblubieńczości. W starożytności wieńcami mirtowymi ozdabiano gości na ucztach jako znak wdzięczności za ich obecność. W chrześcijaństwie taki wieniec był traktowany jako symbol nienaruszonego dziewictwa. W Piśmie Świętym mirt wymienia się kilkakrotnie. W Księdze Nehemiasza (8, 15) wspomina się wprost o mircie przy odnowieniu obrzędów Święta Namiotów po powrocie z niewoli babilońskiej. Prorok Izajasz umieszcza mirt wśród drzew mesjańskich ogrodu rozkoszy, który rozkwita na pustyni: Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki; rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, zamiast pokrzyw wyrosną mirty. I będzie to dla Jahwe na chwałę, jako znam wieczysty, niezniszczalny (Iz 54, 13). Czas adwentu to czas oczekiwania na Mesjasza, tęsknoty za Zbawicielem, za nowym życiem, które On przynosi. Kościół – Oblubienica Chrystusa tęsknie wygląda Tego, który ma przyjść. Materiał w kolorze piasku ma nawiązywać do pustyni, wyschniętej ludzkiej duszy dotkniętej przez grzech i słabość, która woła o odkupienie Rorate caeli desuper et nubes pluant justum - Spuśćcie rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego (Iz 45, 8).

PRZYCIĘTY KORZEŃ to symbol św. Józefa – oblubieńca Maryi. Ma on wskazywać na ludzki rodowód Chrystusa potomka Dawida, który jako Mesjasz zostaje określony przez Izajasza Korzeniem Jessego: Owego dnia się to stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku (Iz 11, 10). Od Maryi i Józefa mamy uczyć się, jak w swoim sercu robić miejsce dla Chrystusa, zachowywać Jego słowa, rozważać je i pozwalać Mu rosnąć w nas i przez nas działać. Zielone gałązki CISU symbolizują trwałość, nieśmiertelność i bóstwo Chrystusa. Gałązki RÓŻY z owocami akcentują człowieczeństwo, z zapowiadanym cierpieniem Sługi Jahwe, o którym pisze Izajasz. ŚWIECE pod ołtarzem, które będą pojawiać się w kolejne niedziele Adwentu symbolizują upływ czasu i zbliżanie się Chrystusa, który sam jest Światłem rozpraszającym mroki ciemności i grzechu. Krzyż przyozdobiony WRZOSEM i fioletowymi kwiatami ZATRWIANU ukazuje nam Tego, który już jest z nami, a jednocześnie na spotkanie z Którym nadal czekamy.

Obok ambony, z której głosi się Słowo Boże, stoi WYSOKA BIAŁA ŚWIECA – symbol Maryi, która z miłością oczekuje na narodzenie Syna, która zawsze wiernie i niezmiennie trwa przy Słowie, oddając się Jemu całkowicie.

s. Karolina, jadwiżanka wawelska

Image
Image

RORATY NA ŻYWO & ON-LINE

 • W kościele w Pychowicach i kaplicy w Kostrzu o 700
 • Transmisje i filmiki: odserca.tv
 • Info:  na naszej stronie: pychowicesdb.pl/ INFO/Roraty z JP2 - tutaj

MSZA ŚW. RORATNIA

Godz. 700, poniedziałek – sobota:

 • osobiście w Pychowicach lub w Kostrzu
 • uczestnictwo przez Internet – transmisja TV Od Serca
 • wysłuchanie Ewangelii dnia (duchowe, adwentowe minimum)– filmik TV Od Serca
 • oraz:
 • Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej
Image

KOMUNIKAT O ZAKOŃCZONEJ KWARANTANNIE

Drodzy Parafianie

Ks. proboszcz Robert Bieleń i katecheta ks. Jan Bednarz, jak i ks. Marek Kogut, zakończyli kwarantannę po przebyciu choroby.  Zgodnie z przepisami księża wrócili do posługi duszpasterskiej.

Ks. Kazimierz, który nie chorował, pozostaje tydzień dłużej na kwarantannie.

Dziękujemy serdecznie księżom salezjanom z innych placówek krakowskich, którzy zastępowali księży z naszej parafii, zwłaszcza ks. Pawłowi Centnarowi i ks. Ireneuszowi Maciołowi, jak również ks. Wojciechowi Gretce i ks. Zbigniewowi Wójcikowi. 

Pamiętajmy stale w naszych modlitwach o wszystkich chorych z naszej parafii i o pracownikach ochrony zdrowia.

Tematy spotkań

 • 2 października 2020: Czas to pieniądz...hmm? Chronos a kairos (oglądaj tutaj)
 • 16 października 2020: Moim Ojcem jest Bóg!  (oglądaj tutaj)
 •     listopada 2020: Jestem przeboski!      *[ze względu na choroby, temat ten zostaje ostatecznie przeniesiony na przyszłość]
 • 20 listopada 2020: Wola Boża – błogosławieństwo czy przekleństwo?   (oglądaj tutaj)
 • 4 grudnia 2020: Na co czekam? Adwent.
 • 18 grudnia 2020:Porządki. Zgubna namiętność.
 • 8 stycznia 2021: Stało się. Przyszedł. Czy Go zauważam?
 • 22 stycznia 2021: BogaTeSłowa. Pismo Święte.
 • 5 lutego 2021: W ciszy Obecnego.
 • 19 lutego 2021: Uwiedzeni przez Boga. Pustynia.
 • 5 marca 2021: Krzyż. Królewska droga.
 • 19 marca 2021: Zbawienie-czy ja tego potrzebuję?
 • 9 kwietnia 2021: Życie po życiu. Wstać z martwych.
 • 23 kwietnia 2021: Miłosne obdarowanie. Eucharystia.
 • 7 maja 2021: Duch Święty to też Bóg!
 • 21 maja 2021: Sztuka życia. Tu stycznia teraz.
 • 4 czerwca 2021: Ku Pełni. Wolność.
 • 18 czerwca 2021: Wybór. Narzekanie czy uwielbianie?
 • 2 lipca 2021: Pan-demos. Wieczność.

Spotkania będą transmitowane na kanale YT Parafia Pychowice

Image
Zapraszamy do naszych okienek "Parafia Pychowice" na YouTube (wejście obok) i Facebook - wejście przez ikonki na górnej listwie lub poniżej w nowościach.

NOWOŚCI FILMOW, w tym premiery na kanale YT (tutaj) i Facebook (tutaj):
- co tydzień (średnio) - zapraszamy przez wejścia "tutaj"

SUBSKRYPCJA YouTube  - zachęcamy do naciśnięcia "subskrypcja":
1) NIC NIE KOSZTUJE - to nie wiąże  się z finansami
2) CO POWODUJE:
- dla Was: widzicie nasze nowości - po włączeniu YouTube wyskakują Wam jako pierwsze subskypowane nowości
- dla Nas: mamy lepsze możliwości przesyłania i rozpoznawalności na YouTube
- dla Was i dla Nas: widzimy, komu podoba się ta inicjatywa na chwałę Boga i pożytek człowieka

TELEWIZJA OD SERCA

NOWY PROJEKT DUSZPASTERSKI

Informacje na czas pandemii

 • Aktualizacja: 7 listopada 2020 r.
  • AKTUALNE DOKUMENTY KOŚCIELNE, tj. Dekrety czy dyspensy, w nowym dziale: INFO/  PANDEMIA  - GŁOSZENIA (tutaj)
 • LICZBA UCZESTNIKÓW Nabożeństw - 15 os./m2 (Pychowice: 15 osób, Kostrze 10). Trzeba przy tym pamiętać o zasadach bezpiecznego przebywania w przestrzeni zamkniętej (w tym wypadku w kościele) oraz na zewnątrz.
 • DYSPENSA dla Wszystkich, którzy nie będą mogli wziąć udziału ze względów zdrowotnych - dyspensa od udziału we mszy św. niedzielnej i w święta nakazane
 • Ci wierni powinni trwać na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach oraz w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje oraz lekturę Pisma Św. i czytań liturgicznych z danego dnia.
 • DODATKOWA niedzielna KOMUNIA ŚW. - tak jak w pierwszej fali pandemii, tak obecnie jest Ona udzielana dla osób modlących się za pomocą mediów zaraz po każdej Mszy św. niedzielnej. Po wyjściu modlących się na Mszy św. chętni podchodzą do ołtarza. Tak jak poprzednio planujemy też Komunię św. w niedziele o 15.00 w kaplicy w Bodzowie (jeśli będą chętni).
 • Osoby, które nie przyjęły Chrystusa w Komunii św. zaproszone są do przyjęcia Go w tzw. KOMUNII św. DUCHOWEJ - czyli poprzez modlitwę zaproszenia Jezusa do swego serca.
 • MODLITWA za pomocą MEDIÓW. Zapraszamy do korzystania ze Mszy św. oraz z innych spotkań modlitewno-formacyjnych za pomocą TV lub Internetu.
 • My dla korzystających z dyspensy TRANSMITUJEMY codziennie msze św. i nabożeństwa w okienku Parafia Pychowice na YouTube - www.odserca.tv  lub za pomocą naszej strony internetowej (okienko powyżej).
 • W Pychowicacho o 17.30 są codzienne ADORACJE, w tym za Ojczyznę i Kościół w Polsce oraz za poszkodowanych i zagrożonych koronawirusem. W czwartek i piątek adoracje zaczynają się od 17.00
 • POTRZEBUJESZ POMOCY - DZWOŃ lub PISZ MAILA do NAS - numery tutaj
 • NIE DAJ SIĘ WIRUSOWI czyli PARAFIALNE PROPOZYCJE na CZAS KWARANTANNY - zobacz tutaj, w tym nasza nowa Telewizja OD SERCA - zobacz tutaj.
 • Akcja POMOCY SENIOROM z naszej parafii realizowana przez strażaków z OSP Kostrze - zob. plakat poniżej
 • SPOWIADAMY w czasie adoracji i 15 min. przed mszą św.
 • DZIEŁA MIŁOSIERDZIA: Jałmużnę można składać do skarbonki dla ubogich. Zapraszamy chętnych wolontariuszy do parafialnej grupy „Caritas”, aby wspomóc potrzebujących w sytuacji pandemii.
 • Chcąc zapewnić FUNKCJONOWANIE PARAFII ofiarę na tacę można przesłać na konto parafii (inne od konta budowy) - tutaj
Image

Podstawowe informacje

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
INTENCJE MSZALNE
MSZE NABOŻEŃSTWA
SAKRAMENTY ŚWIĘTE