GRUPA CHARYTATYWNA

Grupa charytatywna - animuje działalność charytatywną, w tym zbiórki do puszek na potrzebujących. Spotkania: wg potrzeby