LITURGICZNA GRUPA DOROSŁYCH

Grupa animuje Msze święte i nabożeństwa, czytając Słowo Boże i śpiewając psalmy.

Spotkania okazjonalne