MEDIA PARAFIALNE

  • strona internetowa parafii www.pychowicesdb.pl – red. odpow. ks. Robert Bieleń
  • Facebook parafialny – odpow. ks. Paweł Centnar i (vacat)
  • dwumiesięcznik „U Bożego serca” - red. nacz. Barbara Szczepanowicz
  • tygodnik „Wzgórze serc”– red. nacz. ks. Robert Bieleń