Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie – Pychowicach

GRUPY

RADY - DUSZPASTERSKA, EKONOMICZNA, BUDOWY

 • Duszpasterska RADA PARAFIALNA - inicjuje i konsultuje działania duszpasterskie. Spotkania: co ok. 1,5 miesiąca. Zarząd: ks. proboszcz i liderzy każdej z rodzajów grup oraz osoby wybrane jako przedstwiciele danych rejonów parafii
 • RADA EKONOMICZNA - zajmuje się starymi obiektami, tj. kościołem, kaplicami w Kostrzu i Bodzowie, plebanią  oraz planowaniem i pilotowaniem budżetu parafii.
 •   - Przew.: Stanisław Pawlikowski; Z-ca Przew.: Inż. Janusz Jędrychowski
 • RADA BUDOWY - zajmuje się budową nowego kościoła. Składa się z 4. komitetów.
  Przew.: Inż. Henryk Hełbicki. Zarząd - przewodniczący komitetów.

  KOMITET BUDOWY:
  Przew.: Krzysztof Dudek; Przew.: inż. Stanisław Szczepanowicz    

  KOMITET NADZORU INŻYNIERSKIEGO:
  Przew.: inż. Jacek Guguła; Z-ca Przew.: Inż. Jan Sobczyk

  KOMITET WYSTROJU WNĘTRZA KOŚCIOŁA:
  Przew.: ks. Robert Kruczek; Z-ca Przew.: Anna i Dariusz Madej

  KOMITET FINANSOWY:
  Przew.: Lucyna Kulig (księgowa); Z-ca Przew.: Iwona Stryszowska