WSPÓLNOTY MODLITEWNE

GRUPY

GRUPA MODLITEWNA W KOSTRZU

Modlitwa jest "oddechem" duszy. Bez modlitwy człowiek "usycha" duchowo, a jego wiara marnieje, a w końcu ginie.

Modlitw jest tyle ile ludzi, albowiem w samej swej istocie jest to modlitwa jest wyrazem miłości człowieka do Boga.

Można niestety źle się modlić. Dlatego Bóg uczy nas modlitwy.

Cała Biblia jest Księgą modlitwy i szkołą modlitwy.

Również święci podpowiadają nam, jak się modlić.

Św. Jan Paweł II zachęcał wszystkich do modlitwy zawsze i wszędzie. Wielokrotnie dawał świadectwo, ile modlitwa uczyniła w jego życiu. Do ulubionych modlitw naznaczonych Bożą mocą należała modlitwa, którą rozpoczynał swój każdy dzień od dzieciństwa. Nauczył ją go ojciec niedługo potym, gdy 9-letni Karol stracił matkę i zostawszy ministrantem niedługo potem nie był najgorliwszy w swojej służbie. Gdy jego ojciec to spostrzegł powiedział do syna: "Nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego".

Następnie dał mu następującą modlitwę:

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,

który Ciebie, o Boże, obraża.

Amen.

Zatem ruszaj!!!

Oddychaj Bogiem!!!

Módl się!!!

Módl się także razem z nami, we Wspólnocie Kościoła, we Wspólnocie Ludu Bożego, dzieci Bożych!!!

Kostrzańska Grupa modlitewna zbiera się na wspólnotową modlitwę przed i po mszach św., animując modlitwę i wspierając modlitewnie wszystkich: swoje i inne rodziny, pojedyncze osoby i grupy, parafię, Kościół i świat.

Wśród tych modlitw zaprasza na:

  1. w piątki – na adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 1630
  2. w tygodniu – na wspólnotowy różaniec po mszy św. (w październiku różaniec jest przed mszą św.)

MODLITWA O DAR PIĘKNEJ MODLITWY

Ojcze mój Niebieski, daj mi łaskę pięknego modlenia się do Ciebie. Niech moje słowa będą uświęcone w Sercu Matki Najświętszej, niech moje myśli będą oddane Bogu i uświęcone, niech cały będę żywą modlitwą Twoją i na Twoją chwałę. Natchnij Mnie Święty Duchu, abym modlił się godnie i uświęcił przez to moje życie. Amen.