WSPÓLNOTY MODLITEWNE

GRUPY

KRĄG BIBLIJNY

Krąg biblijny jest spotkania z żywym Słowem Bożym, z Jezusem obecnym w Jego Słowie. Jest to spotkanie z jednej strony w grupie osób wierzących i poszukujących Boga, które pochylają się nad „Listem Boga do człowieka”, jakim jest Pismo Święte. Z drugiej strony jest to spotkanie indywidualne, bowiem jego podstawową płaszczyzną jest ludzkie serce. To tam, w ramach Kręgu Biblijnego, człowiek chce i może odnajdywać Boże Prawdy we własnym życiu, poznawać Ewangelię i zgłębiać jej przesłania.

Krąg Biblijny jest też grupą modlitewno-dyskusyjna, w której modli się Słowem Bożym i modli się o Jego lepsze przyswojenie. Ale także jest to przestrzeń dyskusji, dzięki której można lepiej zrozumieć Boże przesłanie. Albowiem kolejnym celem celem Kręgu Biblijnego jest pogłębianie wiedzy religijnej oraz wiary katolickiej poprzez medytację Bożego przesłania i zrozumienie Słowa Bożego. Dzięki temu każdy z uczestników może poznawać i uświadamiać sobie to, co Bóg do niego mówi przez Swoje Słowo. Finalnie umożliwia to zastosowanie Bożych wskazań w codziennym życiu czyli życie prawdziwie mądrze.

Spotkanie Kręgu Biblijnego ma następujący porządek:

 1. rozpoczyna się zapaleniem świecy jako znaku obecności Chrystusa i modlitwą do Ducha Świętego.
 2. czytany jest wybrany fragment Pisma Świętego, który zasadniczo związany jest z czytaniami najbliższej niedzieli
 3. następuje czas rozmyślania i medytacji, nad tym, co Jezus chce nas powiedzieć w odniesieniu do własnego życia,
 4. dzielenie się się powstałymi przemyśleniami, spostrzeżeniami, wątpliwościami
 5. zakończenie wspólną modlitwą i błogosławieństwem

Spotkania: w piątki, po wieczornej Mszy Św., w godz. 1845-1930 (z wyjątkiem pierwszych piątków), w oratorium

Zapraszamy osoby wierzące i poszukujące:

 • chcące poznać Jezusa (Orygenes: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”)
 • każdego, kto odczuwa potrzebę poznawania Jezusa przez Jego Słowo.
 • chcące zatrzymać się, aby posłuchać, medytować i kontemplować Słowo Boże
 • chcące odczuć miłość Bożą, która płynie z Biblii, „Listu miłości Boga do człowieka”

UWAGA: Tutaj nie trzeba być znawcą Pisma Świętego.

Prowadzącym Krąg biblijny jest s. Anna od Baranka i ks. Robert, opiekun grupy

Jeśli chcesz zgłębiać Słowo Boże i wędrować z Nim przez życie, skorzystaj także ze stron internetowych:

 Czytania na każdy dzień:

 • Komentarze do czytań liturgicznych
 • Komentarze do fragmentów Pisma Świętego
 • Biblia Tysiąclecia
 • Biblia mp3
 • Plan codziennej lektury Pisma Świętego