WSPÓLNOTY MODLITEWNE

GRUPY

STRAŻ HONOROWA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Image

Powstanie Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa

W grudniu 1862 r. do klasztoru ss. wizytek nadeszła w przesyłce statua Najświętszego Serca Pana Jezusa jako prezent od innych sióstr z gorącymi życzeniami noworocznymi. Siostry z radością przyjęły poświęconą figurkę. Jednak Bóg wszedł pod dach zakonny z większymi planami, którymi podzielił się z s. Marią Konstancją Bernaud od Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej skromna i pobożna dusza nieustannie była w Nim zatopiona przez cichą i wierną modlitwę. Pan natchnął ją głęboką myślą, by odnaleźć sposób na rozpalenie w innych pragnienia lepszego czczenia Serca Bożego. Zwłaszcza rozważała słowa Psalmu 68 „szukałem pocieszyciela, ale nie znalazłem „… Zatapiała się też w słowach wypowiedzianych przez Jezusa do Apostołów w głębokim żalu: „jednej godziny nie mogliście czuwać?”. Często również wracała do słów wypowiedzianych przez Założyciela swojego Zgromadzenia, św. Franciszka Salezego: „Chciałbym, aby zamiast cierniowej korony otaczała Serce Pana Jezusa korona wszystkich serc ludzkich”. Pan Jezus szukał kogoś, kto by współczuł, łączył się z Nim i wynagradzał. Tak więc s. Maria Konstancja w tych słowach odnalazła miejsce dla Straży Honorowej, ofiarując wszystko Bożemu Sercu za wynagrodzenie grzechów świata. W ten właśnie sposób powstała idea obecności przez jedną godzinę przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Siostra przedstawiła również obraz zegara, gdzie u góry był napis: „Chwała, dziękczynienie i wynagrodzenie”, a w którego środku widniało Serce. I tak, zgodnie z Bożym zamysłem, 13.III.1863 r. powstała Straż Honorowa, a było to w liturgiczne święto Pięciu Ran Chrystusa w Bourg-en-Bresse koło Lyonu we Francji.

Zegar czuwań

Zegar Straży Honorowej utworzony jest przez wieniec z gwiazd 12-tu, który obejmuje cały świat i powoduje, że zawsze jest ktoś, kto czuwa czcząc Boskie Serca, które znajduje się wewnątrz tarczy. Jest ono nieustannie oplecione modlitwą czcicieli, których oznaczają te gwiazdy. Dzięki temu nawet jeżeli w Polsce śpimy, to czuwają w innym zakątku świata. Czuwanie to polega na szczególnym łączeniu się z Jezusem podczas obranej przez siebie modlitwy. Ofiarujemy w niej Boskiemu Sercu to wszystko czym się zajmujemy. Nade wszystko myślą i sercem łączymy się z Jezusem, pozostając przy wykonywaniu codziennych zajęć. Zatem Straż nie musi w obranej godzinie czuwać wyłącznie w świątyni: jeśli jest taka możliwość należy z niej skorzystać, jednak nie jest to wymagane. Dusza Strażnika ma się kierować ku Jezusowi, który pełen smutku czeka na wynagrodzenie miłością stając się apostołem w sprawach codziennych oraz nawiązując jedność z Chrystusem w czasie, o którym nikt nie wie.

Intencje polecane Bogu w każdej z godzin: własne i wspólnotowe (wyznaczone)

 • 12-13 – Kościół św. Papież, biskupi, kapłani, seminaria i nowicjaty
 • 13-14 – narody, rządzący, pokój i porozumienie
 • 2-3 – wielkie instytucje: polityczne, cywilne, społeczne
 • 3-4 – nawrócenie grzeszników i dalekich od wiary
 • 4-5 – nauczanie i wychowywanie młodzieży, nauczyciele, wybór zawodu i powołania
 • 5-6 – praca i wszystkie wypływające z niej problemy społeczne i ekonomiczne
 • 6-7 – osoby dotknięte strapieniem, narażone na pokusy i doświadczenia
 • 7-8 – rodzina, ojcowie i matki, małżeństwa chrześcijańskie i narzeczeni
 • 8-9 – misje katolickie, misjonarze i wszystkie dzieła dobroczynne
 • 9-10 – chorzy i konający
 • 10-11 – dusze w czyśćcu, zmarli w tym członkowie Straży Honorowej
 • 11-12 – królowanie Serca Pana Jezusa

Obowiązki Straży Honorowej

 • Wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym.
 • Brać udział w Godzinie Świętej (wspólnotowo lub indywidualnie).
 • Brać udział we Mszy świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za swoje grzechy i całego świata w I piątek miesiąca.
 • Szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • Nawiedzać Najświętszy Sakrament.
 • Brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa.

Przystąpienie do Straży Honorowej

 • obrać sobie jedną godzinę dnia, aby w niej przy zwykłych zajęciach pamiętać o Najświętszym Sercu Jezusa i myślą czuwać przy Nim aktami miłości i wiary, oraz ofiarować Mu w intencji wynagrodzenia swoje czynności i cierpienia w czasie tej obranej godziny
 • być przyjętym przez Dyrektora lub upoważnionego Zelatora lub przez klasztor Sióstr Wizytek w Krakowie

Dodatkowe uwagi:

 • powyższe postanowienia nie obowiązują pod grzechem
 • do Straży mogą należeć wszyscy wierni, w tym również ludzie chorzy, starsi, nawet nie wychodzący z domu

Skład Straży Honorowej NSPJ

 • Adamus Jadwiga
 • Basista Elżbieta
 • Błaszak Anna
 • Błaszak Anna
 • Borys Danuta
 • Ciochoń Maria
 • Dudzińska Beata
 • Dziedzic Beata
 • Firek Danuta
 • Fita Teresa
 • Florczyk Maria
 • Florczyk Bogusława
 • Florczyk Józef
 • Furtak Józefa
 • Galos Teresa
 • Galos Maria
 • Giermek Aleksandra
 • Grochola Zofia
 • Grodecka Władysława
 • Janik Halina
 • Kaczanowska Anna
 • Kaputa Władysława
 • Kłyś Maria
 • Kopyś Krystyna
 • Kolorus Marta
 • Krygier Lidia
 • Kucharska Danuta
 • Ligęza Getter Małgorzata
 • Lorenc Józefa
 • Marek Alicja
 • Mendela Władysława
 • Miazga Sabina
 • Michalska Emilia
 • Myszka Albina
 • Ożóg Maria
 • Pawlik Elżbieta
 • Pyrek Elżbieta
 • Rojowicz Tadea
 • Rostkowska Michalina
 • Rozmus Leona
 • Rutkowska Janina
 • Ryłko Jacek – opiekun
 • Skałka Kazimierz
 • Skóra Kazimiera
 • Szczypczyk Stefania
 • Ślipek Grażyna
 • Świątek Fryderyk
 • Świątek Genowefa
 • Wcisło Janina
 • Wilkosz Janina
 • Wojas Maria
 • Wojnar Maria
 • Ziółko Agnieszka

Zmarłe członkinie

 • †Jarosz Janina – zmarła 4 grudnia 2012
 • †Hordyńska Józefa – zmarła 30 lipca 2014
 • †Starowicz Maria – zmarła 26 listopada 2015

Funkcje w Straży Honorowej NSPJ

 • Zelatorka: Anna Błaszak
 • Zastępca: Elżbieta Pawlik i Grażyna Slipek
 • Skarbnik: Teresa Fita
 • Kronikarz: Albina Myszka
 • Poczet Sztandarowy: Elżbieta Basista, Zofia Grochola, Albina Myszka
Godzina święta w I-y czwartek miesiąca – prowadzenie:
 • Pychowice: Teresa Fita, Lidia Krygier
 • Kostrze: Anna Błaszak, Albina Myszka
Adoracja w I-y piątek miesiąca – prowadzenie:
 • Pychowice: Teresa Galos
 • Kostrze: Danuta Firek

Spotkania formacyjne: w każdy ostatni poniedziałek miesiąca

NOWI STRAŻNICY SERCA JEZUSA

W święto św. Franciszka Salezego, jednego z partronów Straży Honorowej NSPJ, w szeregi oddziału Straży w naszej parafii zostały przujęte:
Beata Dudzińska (Kostrze), Halina Janik (Pychowice), Małgorzata Ligęza-Getter (Kostrze), Maria Wojnar (Bodzów) i Agnieszka Zióło (os. Zielone).