AKADEMIA RYCERSKA

Spotkania

Salki oratorium w Pychowicach (na lewo od wejścia do kościoła)

  • w Oratorium dziecięcym – poniedziałki, środy, piątki w godz. 1430-1700
  • w Oratorium młodzieżowym - piątki w godz. 1845-2100

Spotkania w czasach pandemii

Ze względów epidemiologicznych, uwzględniająć przepisy państwowe i kościelne, nie jest możliwe w obecnej sytuacji przy naszej infrastrukturze w salkach oratoryjnych.
Zajęcia zostaną wznowione po ustaniu sytuacji pandemii, o czym z jednej strony będą informować media ogólnopolskie i parafialne, a z drugiej strony będzie informacja w ogłoszeniach parafialnych.

Statut, Postanowienia wstępne

AKADEMIA RYCERSKA ZIEMI PYCHOWICKO-KOSTRZECKO -BODZOWSKIEJ
istniejąca przy Salezjańskim Oratorium dla Pacholąt i Młodzi
(Salesianum Oratorium Pychoviensis)

  1. „Akademia Rycerska Wspomożycielki Ziemi Pychowicko-Kostrzecko-Bodzowskiej” zwana dalej „Akademią Rycerską” (w skrócie: AR), jest towarzystwem młodzieżowym (kołem zainteresowań o charakterze młodzieżowego bractwa rycerskiego) skupiającym wybranych członków i sympatyków Salezjańskiego Oratorium mieszczącej się przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie.
  2. AR została powołana do istnienia z dniem 7 października 2018 r., w święto Matki Bożej Różańcowej, naszej Wspomożycielki Wiernych. Swą działalność AR rozpoczęła 11 listopada 2018 r., w 100-lecie odzyskania Niepodległości przez ukochaną Ojczyznę Naszą Polskę. Wręczenie sztandaru nastąpiło w Uroczystość Chrystusa Króla.
  3. W Akademii Rycerskiej dniami uroczystymi będą 24 maja, 7 października, 11 listopada lub dni im najbliższe (w tym niedziele) oraz Niedziela Chrystusa Króla. Wtedy to członkowie AR zbiorą się na mszy św., aby z naszym Królem Królów i naszą Niebieską Królową obchodzić uroczyście wszystkie ważne sprawy, w tym przyznawanie nominacji i odznaczeń.
  4. Głównym odznaczeniem AR jest „Order Radości” przyznawany osobom wyróżniającym się spośród członków Akademii, jak i spoza niej. Dla młodzi akademickiej będą wręczane odznaczenia sprawnościowe przez nich zdobyte, które opisane będą w „Księdze Tradycji AR”.
  5. AR ma na celu wspomaganie się we wzajemnym wzrastaniu osobowym, aby być uczciwym obywatelem ziemi krakowskiej jako „małej Ojczyzny” i Polski jako „dużej Ojczyzny” oraz dobrym chrześcijaninem, począwszy od swojej parafii mieszczącej się na terenie rzeczonej Ziemi Pychowickiej, Kostrzeckiej i Bodzowskiej.
  6. Celem wszechstronnego wychowania kadetów AR współdziała z podmiotami zajmującymi się wychowaniem. W pierwszym rzędzie są to rodzice kadetów, którzy jako konfraterzy tworzą Radę Familijną.
  7. AR kontynuuje chlubne tradycje rycerstwa Ziemi krakowskiej, współpracując z poszczególnymi osobami lub organizacjami mającymi ten sam cel, zwłaszcza z zakonami rycerskimi tejże ziemi oraz z krakowskimi bractwami rycerskimi. Akademia rozwija też chlubne dziedzictwo Kościoła krakowskiego, „ziemi świętych”, współdziałając zwłaszcza z podmiotami wychowawczymi Rodziny salezjańskiej.

Krótka historia Akademii Rycerskiej z. P-K-B

Rozpoczęcie działalności

W ostatnią niedzielę roku, kiedy oczy wszystkich wierzących utkwione są w Jezusie, Królu Wszechświata, na uroczystej mszy św. o 12. zebrali się jego duchowi rycerze. Wśród nich był ks. Robert Bieleń, który w naszej parafii obchodził 25-lecie święceń kapłańskich. Z kolei 10-lecie pracy dla Kościoła w Pychowicach obchodził organista Wiesław Grela i zakrystianka s. Amancja Kotoniak. Jednocześnie z nimi świętowała nowa grupa powołana przez ks. Roberta w naszej parafii czyli „Akademia Rycerska Wspomożycielki Ziemi Pychowicko-Kostrzecko-Bodzowskiej”. Wręczono zatem nominacje na wychowawców w tejże akademii – tytuł Ochmistrzyni otrzymała s. Amancja, Szatnego – Barbara Malada, a Miecznika – Jakub Zabierowski. Jednocześnie 7. kolejnych kandydatów – po 9. przyjętych 11. listopada - dostąpiło o obłóczyny kadeckie. Otrzymali oni płaszcze i tarcze oraz złożyli uroczystą przysięgę na sztandar Akademii, który wcześniej został poświęcony i wręczony przez ks. proboszcza Jacka kanclerzowi akademii, ks. Robertowi.

Należy dodać, że kadeci podjęli już dynamiczną działalność. Gościli u siebie, w środę (5 XII), w ramach oratorium dziecięcym J. Zabierowskigo, szefa Krakowskiej Szkoły Fechtunku. Gość zaprezentował podstawową wiedzę o mieczu i jego użyciu. Tego dnia nasza Akademia i Szkoła p. Jakuba oficjalnie ratyfikowały umowę (Pactum cooperante consensu) o stałej współpracy.

Podobną umowę podpisano z Akademią Rycerską Księstwa Oświęcimskiego w Oświęcimiu na Zasolu. Oficjalna wymiana dokumentów nastąpiła w czasie wizyty delegacji naszej Akademii w w Oświęcimiu, w czwartek, 13 grudnia. W czasie wizyty zaprezentowano naszą Akademię, jak również przedstawiono dwie legendy herbowe naszej ziemi opracowane przez ks. Roberta.

(red.)