MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA (MDP)

MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA (MDP)

Spotkania

  • Czas: soboty, godz. 1200-1400, 2 razy w miesiącu
  • Miejsce: remiza w Krakowie – Kostrzu, ul. Dąbrowa 1

Najbliższe spotkanie: 14 września 2019 (sobota), godz. 1200

Kontakt – osoby prowadzące

  • Weronika Aleksandrowska, tel. 696 299 772
  • Mateusz Różycki, tel. 662 661 788

MDP

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) jest jednostką organizacyjną w naszej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzu, do której może wstąpić dziewczęta i chłopcy od lat 12 do 18 za zgodą swoich rodziców. Dzieci od 10 roku życia dodatkowo muszą odbyć rozmowę kwalifikacyjną, czy mogą być przyjęci na zasadzie wyjątku. MDP jest idealnym miejscem dla osób marzących o zostaniu strażakiem lub chcących czynnie pomagać drugim (np. dzięki wyszkoleniu z pierwszej pomocy)

Głównym celem MDP jest zainteresowanie młodzieży tematem ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do służby w szeregach OSP Kostrze.

Podstawowe zadania MDP

  • udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
  • podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej
  • organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej
  • rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki
  • podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP
  • działalność wolontarystyczna