DZIECI I MŁODZIEŻ

GRUPY

ORATORIUM DZIECIĘCE

ORATORIUM DZIECIĘCE

Spotkania - poniedziałkiśrodypiątki1430 – 1700

Zaproszenia

Historia

Św. Jan Bosko rozpoczął swoje wielkie dzieło wychowawcze 8 grudnia 1841 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Początki były bardzo trudne i skromne, ale z pomocą Opatrzności Bożej i Najświętszej Maryi Panny udało mu się stworzyć dzieło swoje życia, które dziś jest fundamentem całej działalności salezjańskiej na całym świecie.

Również w naszej salezjańskiej parafii od lat funkcjonuje oratorium, gdzie panuje radość, wzajemny szacunek, uprzedzanie dobrem zła i wzajemne wspieranie się w byciu dobrym katolikiem i uczciwym obywatelem.

Cele

Oratorium obejmuje cztery istotne obszary wychowawcze:

  • przytulny dom, który daje poczucie bliskości i miłości;
  • szkołę, która rozwija myślenie i uczy mądrości;
  • parafię, które rozwija wiarę i uczy modlitwy;
  • boisko, miejsce przyjacielskich spotkań i radości;

Dosłownie „oratorium” oznacza miejsce modlitwy. Ks. Bosko był człowiekiem modlitwy, choć zarzucano mu, że mało się modlił. On tymczasem modlił się cały czas. Modlił się zarówno wtedy, gdy był obecny w kościele, ale także gdy był wśród młodzieży. To doświadczenie bycia stale z Bogiem i pod Jego opieką, zarówno wychowawcy (duszpasterza, rodzica, pedagoga, animatora), jak i młodzieży i dzieci, jest zasadniczą sprawą w oratorium. Z tego względu, aby oratorium mogło zaistnieć i funkcjonować, potrzebna jest taka pogłębiona obecność, zarówno wychowawców, jak i dzieci i młodzieży.

Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w to nasze wspólne dzieło – dzieci, młodzież, rodziców, wychowawców, nauczycieli, do wspólnego przebywania oraz do włączenia się w prowadzenie zajęć wychowawczych i edukacyjnych.

Plan zajęć

1430 – przekąska

        – zabawy ruchowe

1515 – kwadrans z Jezusem/spotkania modlitewno – formacyjne/

1530 – 1630 warsztaty:

             Poniedziałki: warsztaty plastyczne, szachowe i językowe

             Środy: warsztaty teatralno – taneczne

             Piątki: Akademia Dam św. Jadwigi Królowej i Akademia Rycerska, warsztaty muzyczne scholi dziecięcej

  • Na zajęcia w Akademii Dam zapraszamy również mamy, siostry, babcie itp., bo któraż kobieta nie pragnie być damą… J. To może być zachwycająca duchowa podróż, by odkryć najgłębsze piękno siebie jako kobiet i córek Bożych

Czas pandemii - zajęcia niewiadoma
(zajęcia w formie Oratorium wędrownego)


Ze względów epidemiologicznych, uwzględniając przepisy państwowe i kościelne, po raz kolejny próbowaliśmy ruszyć Oratorium dziecięce na początku września, ale w obecnej sytuacji szkolnej i przy naszej infrastrukturze w salkach oratoryjnych okazało się niemożliwe prowadzenie systematycznych zajęć dla grupy dzieci w tak małej przestrzeni ( musiała by być liczebnie mocno ograniczona).
Z powyższego względu Oratorium dziecięce na ten rok przyjęło formę Oratorium wędrownego - czyli są wyjazdy i wycieczki oraz spotkania okazjonalne (np. Wieczór Wszystkich Świętych czy Andrzejki)
Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika oratorium dziecięcego ks. Jana.
Karta zapisu dziecka do Oratorium