DZIECI I MŁODZIEŻ

GRUPY

ORATORIUM MŁODZIEŻOWE RAM 13+

ORATORIUM MŁODZIEŻOWE RAM 13+

Spotkania - Piątek1845 – 2100

Propozycja dla młodzieży
- środy i piątki, 19.00-21.00

„Do tańca i do różańca” czyli propozycja dla młodzieży 12+ „na plus” oraz ich bliskich i wszystkich zainteresowanych duchowością salezjańską

Dzieło salezjańskie, czy to będzie parafia czy też szkoła lub inna placówka opiekuńczo-wychowawcza, z istoty swojej nakierowana jest na wsparcie młodzieży, zwłaszcza tej najbardziej potrzebującej oraz ich bliskich. W dzisiejszych czasach praktycznie cała młodzież zagrożona jest wyzwaniami cywilizacyjnymi płynącymi z coraz bardziej technicznego i wirtualnego świata. Świata, gdzie nie ma miejsca ani dla Boga, ani dla człowieka. Jest tylko przestrzeń dla zarabiających i dla konsumentów. Aczkolwiek nawet bez tych wyzwań młode pokolenie z natury rzeczy wymagało i wymaga mądrego wychowania. Ujmowali to trafnie nasi wielcy przodkowie, jak Jan Zamoyski, stwierdzając syntetycznie: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Z powyższych względów, zdopingowani stuleciem odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny, 11 listopada 2021 r., ruszyliśmy z nową propozycją dla młodych i ich bliskich, którzy chcą i towarzyszą młodym w ich wzrastaniu w człowieczeństwie i we wierze, aby byli – jak mówił św. Jan Bosko – dobrymi obywatelami i katolikami. W sam dzień 11 listopada ukazał się pierwszy numer „Wiadomości Oratoryjnych” - pisemka dla młodych i ich bliskich, będącego wkładką do tygodnika naszej parafii „Wzgórze serc”. Pisemko to ma służyć informacji oraz zaproszeniu do spotkania wszystkich zainteresowanych dziełem wychowania młodych na ścieżce salezjańskiej, jak również integracji tych osób.

Oratorium młodzieżowe jest kontynuacją Oratorium dziecięcego otwartego prze pandemią trzy razy w tygodniu, a teraz mającego formę oratorium wędrownego (akcyjnego).
Oratorium młodzieżowe to salezjańskie centrum dla młodych, które gromadzi młodzież należącą do grup parafialnych, jak i „niezrzeszoną” oraz tych, którzy ich wspierają. Oratorium animowane jest przez salezjanów we współpracy z siostrami i animatorów salezjańskich. 
Skierowane jest ono do młodych od 12-ego roku życia wzwyż.
W programie są ciekawe, regularne spotkania, wspólne wieczory filmowe, spotkania tematyczne (w tym spotkania z ciekawą osobą czyli tzw. „gościem miesiąca”) oraz wyjazdy bliższe i dalsze (kajaki, góry, Lednica, koncerty, i innych).

Spotkania koordynuje Rada Oratoryjna. Zgodnie z jej propozycją istnieje w Oratorium młodzieżowym stały, miesięczny schemat układu spotkań oraz zaproponowano grafik wyjść wspólnotowych raz w miesiącu.

ks. Robert Bieleń sdb

.