DZIECI I MŁODZIEŻ

GRUPY

Grupa formacji sakramentalnej – przygotowuje młodych i ich rodziców do godnego i świadomego przyjęcia kolejnego sakramentu inicjacji chrześcijańskiej jakim jest bierzmowanie

MŁODZIEŻ- NOWE PRZYGOTWANIE
-
ruszyło w niedzielę  1 października, o 18.00 , w kościele parafialnym w Pychowicach, na Mszy św., w ramach parafialnego DNIA MŁODZIEŻY z okazji święta św. Stanisława Kostki
- w ramach grup - wtedy zostanie ustalony podział na grupy i potem pojawi się niedługo

RODZICE - przygotowanie
- rozpoczęcie - razem z dziećmi w niedzielę, 1 X, o 18.00 , kościół parafialny w Pychowicach
- raz w miesiącu  uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. wspólnotowej
- dla "chcących więcej" możliwość oglądnięcia filmików formacyjnych naszej parafii w ramach projektu duszpasterskiego "Od SERCA do serca" (prowadzące - siostry jadwiżanki z naszej parafii).

- BIERZMOWANIE 2023 - 27 kwietnia (sobota), o 11.00.   Sakramentu udzielił bp Robert Chrząsc.

Świadek bierzmowania
- kto może być?
(Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego - kan. 874, 892, 893 § 2 oraz wskazań KEP)

 1. Zadaniem świadka bierzmowania jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu.
 2. Według wskazań KEP, w celu zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkiem powinien być jeden z rodziców chrzestnych.
 3. Tam gdzie nie jest to możliwe, świadkiem bierzmowania może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie), ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.
 4. Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat.
 5. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego.
 6. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi, powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania.
 7. W tym celu świadek powinien zgłosić się do swojej parafii z prośbą o zaświadczenie, że może pełnić tę funkcję, następnie dostarczyć je księdzu przygotowującemu do sakramentu bierzmowania.
 8. Świadek powinien wspierać bierzmowanego radą, czynem i modlitwą.
 9. Uroczystość bierzmowania powinien przeżywać w stanie łaski uświęcającej i razem z bierzmowanymi przystąpić do Komunii Świętej.
 10. Podczas udzielania sakramentu bierzmowania świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego.

 Zobacz relajcę filmową naszej TV Od Serca - tutaj

Spotkania nt. duchowości 
     "Od Serca do serca"

Tematy spotkań

 • 2 października 2020: Czas to pieniądz...hmm? Chronos a kairos      (oglądaj tutaj).
 • 16 października 2020: Moim Ojcem jest Bóg!  (oglądaj tutaj)
 •     listopada 2020: Jestem przeboski!      *[ze względu na choroby, temat ten zostaje ostatecznie przeniesiony na przyszłość]
 • 20 listopada 2020: Wola Boża – błogosławieństwo czy przekleństwo?    (oglądaj tutaj)
 • 4 grudnia 2020: Na co czekam? Adwent.                                (oglądaj tutaj)
 • 18 grudnia 2020: Porządki. Zgubna namiętność.                   (oglądaj tutaj)
 • 8 stycznia 2021: Stało się. Przyszedł. Czy Go zauważam?     (oglądaj tutaj)
 • 22 stycznia 2021: BogaTeSłowa. Pismo Święte.                       (oglądaj tutaj)
 • 5 lutego 2021: W ciszy Obecnego.                                              (oglądaj tutaj)
 • 19 lutego 2021: Uwiedzeni przez Boga. Pustynia.                    (oglądaj tutaj)
 • 5 marca 2021: Krzyż. Królewska droga.                                      (oglądaj tutaj)
 • 19 marca 2021: Zbawienie-czy ja tego potrzebuję?                (oglądaj tutaj)
 • 9 kwietnia 2021: Życie po życiu. Wstać z martwych.              (oglądaj tutaj)
 • 23 kwietnia 2021: Miłosne obdarowanie. Eucharystia.           (oglądaj tutaj)
 • 7 maja 2021: Duch Święty to też Bóg!                                        (oglądaj tutaj)
 • 21 maja 2021: Sztuka życia. Tu stycznia teraz.                           odwołane
 • 4 czerwca 2021: Ku Pełni. Wolność.                                            odwołane     
 • 25 czerwca 2021: Wybór. Narzekanie czy uwielbianie?         (oglądaj tutaj)
 • 2 lipca 2021: Pan-demos. Wieczność.                                        odwołane
 • Spotkania były transmitowane na kanale TV Od Serca: www.odserca.tv

Deklaracja kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania