DZIECI I MŁODZIEŻ

GRUPY

SCHOLA MŁODZIEŻOWA (Pychowice)

Schola młodzieżowa powstała jako schola animująca Msze św. dla bierzmowanych o 10.30 w Pychowicach i złożona była z kandydatów do bierzmowania. Prowadził ją ks. Kazimierz wraz z panią Magdą Skalik. Młodzi grali i śpiewali w niedziele w kościele w Pychowicach na Mszach św. dla bierzmowanych i ich rodziców raz w miesiącu. Schola liczyła ok. 15 osób.

Od roku 2019/20 schola młodzieżowa animuje na stałe Msze św. o godz. 1030. Te Msze św. są skierowane do rodzin z młodzieżą w swoim gronie. Opiekunem scholki po ks. Pawele został ks. Marek Kogut.
Od roku szkolnego 2021/22 prowadzącym scholkę jest Mariusz Pitek.

Spotkania


Próby - próby śpiewu - odbywają się w niedzielę, od 9.30, w salce oratoryjnej, przed anmiacją Mszy św. o 10.30.
Chętnych zapraszamy do przyjścia na taką próbę i zapisania się do scholi.