SCHOLA MŁODZIEŻOWA

Schola młodzieżowa powstała jako schola animująca msze św. dla bierzmowanych i złożona była z kandydatów do bierzmowania. Prowadził ją ks. Kazimierz wraz z panią Magdą Skalik. Młodzi grali i śpiewali w niedziele w kościele w Pychowicach na mszach św. dla bierzmowanych i ich rodziców o godz. 1030. Schola liczyła ok. 15 osób.

Od bieżącego roku 2019/20 schola młodzieżowa animuje na stałe msze św. o godz. 1030. Msze te skierowane są do rodzin z młodzieżą w swoim gronie. Opiekunem scholki po ks. Pawele został ks. Marek Kogut.

Spotkania w czasie pandemii

 
Do czasu zmiany przepisów państwowych nie jest możliwa próba scholi i jej wspólny śpiew, bo trudno to wykonywać w masce. Czekamy na poprawę sytuacji, o czym będziemy informować.