Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie – Pychowicach

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Przeżywamy dziś Święto św. Rodziny oraz św. Jana Ewangelisty. Prośmy Boga, aby rodziny naszej parafii były mocne wiarą, nadzieją i miłością. Na Mszach św. odnawiane są przez małżonków przyrzeczenia małżeńskie, a po Mszy św. o 1200 błogosławimy małe dzieci.
 2. W liturgii tygodnia przeżywamy:
  • w poniedziałek – święto św. Młodzianków, męczenników.
  • w środę – na Mszy św. o 1800 modlimy się za zmarłych w 2020 r. Zapraszamy na ten dzień rodziny i przyjaciół tych, którzy tak niedawno od nas odeszli. Przedstawiciel rodziny zapali symboliczną świecę, którą przyniesie do ołtarza
  • w czwartek (31 XII) – w wieczór św. Sylwestra o 1700 w Kostrzu będzie Msza św. (nie ma porannej Mszy), a o 1700 w Pychowicach rozpocznie się nabożeństwo dziękczynno-błagalne. Będziemy dziękować Bogu za wszystkie łaski kończącego się roku śpiewając uroczyste „Te Deum”. Za odśpiewanie tego hymnu można otrzymać odpust zupełny. Będziemy także przepraszać za tegoroczne grzechy i zaniedbania. O 1800 przez wstawiennictwo św. Jana Bosko będziemy modlić się na Eucharystii w intencji dobroczyńców naszej parafii, w tym budowy kościoła i Domu parafialnego oraz za Rodzinę salezjańską w parafii. Ze względu na ograniczenia nie będzie o 2300 Msza św. na pożegnanie starego i powitanie Nowego roku
  • w I. piątek (1 I) - przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Obchodzony jest Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Rozkład mszy św. niedzielny. Na Mszach św. będziemy powierzać Bogu naszą przyszłość w Nowym Roku Pańskim 2021 i modlić się o pokój na świecie, w naszych rodzinach, w swoim sercu. Od 1700 do 1800 adoracja piątkowa
  • w I. sobotę – wspomnienie św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła. Na Mszach św. o 700 w Pychowicach i Kostrzu nabożeństwo fatimskie wynagradzające, w ramach 5-u pierwszych sobót miesiąca. Nie ma o 1000 w Kostrzu spotkania Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci
 3. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Wspomożycielki
 4. Dziękujemy rodzinie z Kostrza za podarowanie choinek do naszych świątyń, a rodzinie z Pychowic za ufundowanie nowych wykładzin do kościoła, co przy obecnym deficycie budżetowym parafii pogłębiającym się od października było dużą pomocą. Dziękujemy też naszym strażakom z OSP Kostrze na czele z druhem Łukaszem za pomoc przy choinkach.
 5. Rozkład kolędy - która ze względu na panującą sytuację w tym roku odbędzie się zasadniczo w kościele w Pychowicach i w kaplicy w Kostrzu - jest zamieszczony na naszej stronie internetowej pychowicesdb.pl oraz jako wkładka do tygodnika „Wzgórze serc”. Prosimy się z nim zapoznać.
 6. Pamiętajmy o przestrzeganiu wskazań związanych z pandemią, w tym limitu 15 osób w kościele w Pychowicach i 10 osób w kaplicy w Kostrzu. Obowiązująca dyspensa od obowiązku Mszy św. zachęca do korzystania z pośrednictwa mediów. TV Od Serca transmituje wszystkie Msze św. i nabożeństwa z Pychowic. Dla osób modlących się przez media jest w niedziele Komunia św. zaraz po Mszach św.
 7. Korzystajmy z mediów katolickich, w tym gazet znajdujących się przy wejściu do kościoła. Zapraszamy do naszych mediów parafialnych - jest nowy numer „U Bożego serca”, a nowy numer „Wzgórza serc” ukaże się za tydzień.

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

Po homilii kapłan zaprasza wszystkich małżonków do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Można to uczynić według zaproponowanego wzoru.

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

K.: Drodzy bracia i siostry, w dniu ślubu połączyliście się nierozerwal­nym węzłem sakramentu małżeństwa. Zapraszam was teraz, abyście podali sobie prawe dłonie. Wspólnie módlmy się do Pana Boga o dalsze łaski i błogo­sławieństwa dla waszego małżeństwa, o umocnienie wiary dla waszych dzieci.

Wszyscy stojąc śpiewają trzy zwrotki hymnu do Ducha Świętego.

O Stworzycielu Duchu, przyjdź, Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.

Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan       I Najwyższego Boga dar.

Tyś namaszczeniem naszych dusz,      Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,        Daj, by i Syn poznany był.

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,         Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

Po hymnie małżonkowie, którzy zdecydowali się odnowić przyrzeczenia małżeńskie na zaproszenie kapłana zwracają się twarzami ku sobie, podają sobie prawe ręce i odpowiadają na pytania kapłana.

K: Czcigodni małżonkowie, zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła.

K: Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie?

Małżonkowie: Chcemy.

K: Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej?

Małżonkowie: Chcemy.

K: Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu
i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie, aż do końca waszego życia?

Małżonkowie: Chcemy.

K.: Panie, Boże i Stworzycielu, błogosławimy i wychwalamy Twoje imię. Na początku stworzyłeś mężczyznę i kobietę, aby mogli wejść w komu­nię życia
i miłości. Ty również pobłogosławiłeś związek tych małżeństw, aby stały się znakiem związku Chrystusa z Jego Kościołem. Spojrzyj dziś łaskawie na obecne tu pary. Pośród radości i trudów ich życia zachowałeś ich związek w jedności. Odnów ich przymierze małżeńskie. Pomnóż w nich miłość i umoc­nij więzi pokoju, tak aby otoczeni swoimi dziećmi mogli zawsze cieszyć się z daru Twego błogosławieństwa. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana na­szego.                           R.: Amen.

Na zakończenie Mszy świętej z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich można udzielić uroczystego błogosławieństwa.

Błogosławieństwo par małżeńskich na zakończenie Mszy Świętej

K: Pochylcie głowy na Boże błogosławieństwo.

K.: Bóg Ojciec przedwieczny niech zachowa was w miłości wzajemnej i zgodzie,
aby pokój Chrystusowy w was zamieszkał i stale przebywał w wa­szym domu.

R.: Amen.

K.: Bądźcie szczęśliwi jako rodzice i ciesząc się życzliwością przyjaciół, żyjcie
z ludźmi w prawdziwym pokoju.

R.: Amen.

K.: Bądźcie wśród świata świadkami, że Bóg jest miłością, aby stroskani i ubodzy, doznawszy waszej pomocy, przyjęli was kiedyś z wdzięcznością do wiekuistego domu Boga.

R.: Amen.

Można także odmówić modlitwę papieża Franciszka

Modlitwa papieża Franciszka na Rok św. Józefa

Witaj, opiekunie Odkupiciela,

i oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,

i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,

i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

 

MODLITWA WIERNYCH w Niedzielę Świętej Rodziny 27.12.2020

Z ufnością skierujmy ku Bogu nasze modlitwy i serca: 

 1. Za Ojca Świętego Franciszka, aby pobudzał małżonków do trwania w ofiarnej i wiernej, zdolnej do poświęceń i wyrzeczeń miłości oraz przypominał
  o wiecznej wartości sakramentalnego węzła małżeńskiego.

Ciebie prosimy…

 1. Za małżonków z naszej parafii, aby każdy ich czyn w codziennym życiu podyktowany był bezwarunkową miłością czerpaną ze wzoru miłości Chrystusa. Ciebie prosimy…
 2. Za małżeństwa przeżywające kryzys, aby miłosierny Bóg uzdrowił
  ich wzajemnie zadane rany, uzdolnił do przebaczenia i przemienił ich cierpienie w źródło łask i błogosławieństwa.

Ciebie prosimy…

 1. Za osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, aby pomimo trudności starały się budować swe życie na fundamencie wiary, nadziei i miłości.

Ciebie prosimy… 

 1. Za rządzących naszym krajem, aby uchwalane przez nich ustawy służyły ochronie życia od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci i sprzyjały rozwojowi życia małżeńskiego i rodzinnego.

Ciebie prosimy…

 1. Za zmarłych współmałżonków i innych zmarłych nam bliskich,
  aby miłosierny Bóg przyjął ich do swojego Królestwa.

Ciebie prosimy…

 1. Za nas tu obecnych, abyśmy zawsze z miłością i odpowiedzialnością przyjmowali zadania wpisane w powołanie do życia małżeńskiego.

Ciebie prosimy…

Boże, Ty prowadziłeś po drogach ziemskiego życia Maryję i Józefa.
Kieruj również nami, abyśmy zdążali do Twojego Królestwa.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen