ROZWAŻANIA - Komentuje parafianin Rafał

Image

ŚWIĘTY SPOKÓJ

Czytania: Dz 15,1-2.22-29; Ps 67; Ap 21,10-14.22-23; J 14,23-29

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. (J 14, 27)

Pan Jezus wyraźnie przeciwstawia pokój Boży temu, który oferuje nam świat. Czym zatem różnią się te pozornie zbliżone do siebie stany? Pokój Boży przychodzi z naszego wnętrza, jest w dużej mierze niezależny od czynników zewnętrznych. Świat oferuje natomiast spokój  głównie dzięki bodźcom zewnętrznym. Prawdziwy pokój jest również daleki od popularnego „świętego spokoju”. Stawia przed nami wymagania, problemy do rozwiązania. Wreszcie, pokój serca możliwy jest jedynie kiedy żyjemy w prawdzie ze sobą i z innymi ludźmi.