KOMENTARZE DO EWANGELII PARAFIANINA RAFAŁA

OKOLICZNOŚCI WEWNĘTRZNE

Czytania: Jon 3,1-5.10; Ps 25; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20

Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali; ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. (1 Kor 7, 29-31)

Człowiek może czerpać dumę ze swoich osiągnięć, satysfakcję z tego, co posiada. Z drugiej strony, to co zewnętrzne, może go przytłaczać, doprowadzać do rozpaczy. Z pozoru mogłoby się wydawać, że pierwszy stan jest gwarantem udanego życia, natomiast drugi skazaniem na porażkę. Boże kryteria są jednak całkowicie odmienne. To co zewnętrzne zawsze schodzi na drugi plan, jeśli mam przekonanie, że Bóg obdarza mnie nieustanną miłością. Wiara w to, że Niebieski Ojciec troszczy się o mnie jest niezawodnym sposobem na pokój serca i odwagę w stawianiu czoła codziennym wyzwaniom.