ROZWAŻANIA

Image

HIERARCHIA

Czytania: Mdr 2,12.17-20; Ps 54; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37

„Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich” (Mk 9, 35).

  • Tylko ktoś kto ma poczucie własnej wartości potrafi służyć innym. Tylko ktoś kto ma moc, siłę może pomóc drugiemu. Tylko ktoś kto potrafi słuchać innych będzie w stanie mówić tak, żeby być słuchanym. Tylko ktoś kto potrafi wygrywać może podnieść drugiego po porażce. Tylko ktoś znający swoją wartość nie będzie miał problemu z żartów z samego siebie.
  • Paradoksem wielkości jest umiejętność uniżenia się, usunięcia się w cień, stanięcia w obronie najsłabszego. Człowiek mały, niedowartościowany nie odda pola innym w obawie o swoją pozycję, względy innych. Być ostatnim oznacza pomyśleć najpierw o bliźnim, odsunąć na bok swoje ego, nie szukać dla poklasku dla siebie, a raczej wspomagać drugiego.