ROZWAŻANIA - Komentuje parafianin Rafał

Image

SZTUKA POKORY

Czytania: So 2,3; 3,12-13; Ps 146; 1 Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a

Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga poniżonych. Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przybyszów. Ochrania sierotę i wdowę, lecz występnych kieruje na bezdroża. (Ps 146, 8-9).

  • Z grzesznej natury człowieka wynika skłonność do pychy. Cnota pokory wymaga zatem ustawicznego sprawdzania samego siebie poprzez zadawania sobie pytania o postrzeganie i traktowanie innych ludzi. Stała obserwacja swojego zachowania, swoich myśli, pod kątem tego, czy wywyższam się ponad innych, czy patrzę na innych z góry, jest doskonałym narzędziem pracy nad sobą.