ROZWAŻANIA - Komentuje parafianin Rafał

Image

ŚMIERĆ STARŁA SIĘ Z ŻYCIEM

Czytania: Rdz 3,9-15; Ps 130; 2 Kor 4,13-5,1; Mk 3,20-35

Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień (2 Kor 4, 16).

  • Wiele uwagi poświęca dzisiejsze Słowo szatanowi. Jestem jednak przekonany, że to nie on powinien być w centrum moich myśli. Szatan już został pokonany, a nawet zdeklasowany. Nie może się w żadnym stopniu porównywać z potęgą Pana Boga. To Bóg, Stwórca, jest tym, który mnie wspomaga, który obdarza mnie nieustanną miłością. “Śmierć starła się z życiem i w boju, o dziwy. Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy”.