ROZWAŻANIA - Komentuje parafianin Rafał

Image

BOGACTWO UBOGIEGO

Czytania: Am 6,1a.4-7; Ps 146; 1 Tm 6,11-16; Łk 16,19-31

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić (2 Kor 8, 9).

  • Prawdopodobnie nikt z nas nie przepada za ludźmi, którzy chwalą się tym co posiadają, co osiągnęli i jacy są wspaniali. Dużo częściej sympatię wzbudzają ludzie, którzy pomimo zdobytych dóbr i sukcesów potrafią otworzyć się na drugiego, zainteresować się tym, czym żyje ich rozmówca.

  • Symbolem pierwszej z opisanych postaw jest ewangeliczny bogacz. Problem nie leżał w obfitości jego majątku, lecz w tym, że nie tylko nie pomagał leżącemu u bram jego pałacu żebrakowi Łazarzowi, ale nawet nigdy nie zwrócił nawet na niego uwagi. Nie skorzystał zatem z okazji, aby ubogacić się jego ubóstwem.