KOMENTARZE DO EWANGELII PARAFIANINA RAFAŁA

KOMENTARZE DO EWANGELII PARAFIANINA RAFAŁA

TO NIESPRAWIEDLIWE!

Czytania: Iz 55,6-9; Ps 145; Flp 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a

  • „Dlaczego nie otrzymałem, czego oczekiwałem. Przecież tak bardzo mi na tym zależy, tak ciężko nad tym pracowałem.” „Nie należało jej się, nie zasłużyła na to!” „Życie jest niesprawiedliwe.”
  • Powyższe przykłady zdań to tylko nieliczne przykłady narzekania na swój los i niezadowolenia z czyjegoś powodzenia, które wypowiadamy i słyszymy na co dzień. Do tego typu słów i myśli odnosi się przypowieść Pana Jezusa zawarta w dzisiejszej Ewangelii. Co więcej, na przekór naszym oczekiwaniom, podkreśla On: „Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi” (Mt, 20, 16).
  • Dlaczego więc Pan Jezus nie zgadza się z naszym rozumowaniem, przeciwstawiając mu logikę Bożą. Powód jest bardzo prosty. Nie jesteśmy w stanie do końca poznać ani siebie, ani innych ludzi, ponieważ sami z siebie, „po ludzku”, nie znamy kryteriów kształtujących prawdziwą sprawiedliwość. Nie dość, że nie znamy kryteriów oceny, nie znamy również intencji, myśli, którymi kierują się inni ludzie. „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę?” (Mt 20, 13-15)
  • Słuchając podpowiedzi Boga na ten ludzki problem dobrze jeszcze zadać sobie dwa pytania: „Kto jest owym pierwszym i ostatnim?” oraz „Dlaczego ta kolejność będzie odwrócona?” Wydaje się, że pierwszy to ten, kto się wywyższa, choćby w myślach; kto uważa, że należy mu się więcej. Dobrym obrazem takiej postawy może być zachowanie brata syna marnotrawnego z innej przypowieści Jezusa, który wykazuje się pychą i niezadowoleniem po powrocie swojego młodszego brata. Pycha i brak pokory prowadzi go do bycia nieszczęśliwym. Natomiast wskazanie, że ostatni będzie pierwszym jest głosem nadziei. Być może chwilowo Ci się nie układa, napotykasz trudności, czujesz się słaby. Zaufaj Bogu i żyj według Jego wskazań, a jeszcze będziesz szczęśliwy i otrzymasz po stokroć dobra, którego oczekujesz.