ROZWAŻANIA - Komentuje parafianin Rafał

Image

BÓG MIŁOSIERNY

Czytania: Wj 34,4b–6.8–9; Ps: Dn 3; 2 Kor 13,11–13; J 3,16–18

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3, 17).

  • Do słabego człowieka przychodzi wszechmocny Bóg. Nie po to by oskarżać, nie po to by wypominać i nie po to by potępiać. Ale po to by człowiek wstał, podniósł głowę, oczyścił się ze złego i pełnił Jego wolę. Z odwagą, radością, bez ciągłego myślenia o swoich błędach i porażkach. Zawsze pamiętając, że obok jest Ten, który obdarza mnie nieustanną miłością.