Dane parafii

Erygowanie parafii: 15 sierpnia 1958 r.
Wybudowanie kościoła parafialnego: 1958-1962 r.
Poświęcenie kościoła parafialnego: 24 marca 1962 r.

Kaplice obsługiwane przez parafię:
* Kaplica pw. MB Śnieżnej na os. Bodzów (2,0 km od kościoła)
* Kaplica pw. MB Częstochowskiej na os. Kostrze ( 2,5 km od kościoła)

Liczba mieszkańców Pychowic, Kostrza i Bodzowa: około 5.500
Liczba wierzących katolików uczęszczających do naszych świątyń: około 1.100

Ulice:
Bażanki, Bodzowska, Bobrowa, Bojanówka, Brzask, Ćwikłowa, Dąbrowa, Ekielskiego, Falista, Fosa, Gronostajowa, Harasymowicza, Jachimeckiego, Jemiołowa, Kaktusowa, Kolna, Kostrzecka, Krasowa, Krzewowa, Księżarskiego, Na Leszczu, Moraczewskiego, Nierówna, Odrzywolskiego, Pokutyńskiego, św. Piotra, Przełom, Prylińskiego, Pustelnia, Rodzinna, Skalica, Sodowa, Ślaskiego, Słońskiego, Talowskiego, Tyniecka (nr 46197), Wacława Felczaka, Widłakowa, Wielkanocna, Wzgórze, Zaciernie, Zakrzowiecka

Kancelaria parafialna:
codziennie po mszy św. o godz. 745 - 845
poniedziałki, piątki (oprócz I piątku m-ca), soboty godz. 1630 - 1730

Grupy parafialne:
- Rady: Rada Duszpasterska oraz Rada Budowy Kościoła (Komitet Budowy, Komitet Nadzoru Budowlanego, Komitet Wystroju Wnętrza i Komietet Finansowy)
- Grupy Rodziny salezjańskiej: Salezjanie (SDB), Salezjanie współpracownicy (SSW), Stowarzyszenie Czcicieli Wspomożycielki Wiernych (ADMA)
- Grupy Charytatywne: Parafialny Zespół Caritas
- Grupy Modlitewne: Róże Różańcowe - Żywy Różaniec (11 Róż), Straż Honorowa NSPJ,  Grupa Modlitewna U Bożego Serca, Grupa Modlitewna w Kostrzu; Chór parafialny, Liturgiczna Grupa Dorosłych
- Grupy Formacji Mężczyzn i Kobiet:
      dla mężczyn:   Droga Odważnych
      dla kobiet:   Matki w Modlitwie
- Grupy Dziecięce i Młodzieżowe: Oratorium dziecięce, Oratorium młodzieżowe RAM 12+, Liturgiczna Służba: ministranci i lektorzy, Scholka dziecięca "Boże kwiatki", Schola młodzieżowa, Podwórkowe Koło Różańcowe Dzieci w Kostrzu;
Akademia Rycerska
- Straż: Ochotnicza Straż Pożarna Kostrze i Młodzieżowa Grupa Pożarnicza
- Parafialna Grupa Medialna: Redakcja grupy internetowej (strona www, Facebook), Redakcja tygodnika "Wzgórze serc" z dodatkiem "Wiadomości oratoryjne", Redakcja dwumiesięcznika "U Bożego Serca", Redakcja "TV Od Serca" (profil "Parafia Pychowice" na YouTube)

Domy zakonne:
Dom Salezjanów (plebania), ul. Wzgórze 33,
Dom Sióstr Jadwiżanek – Generalny i Postulantat, ul. Skalica

Cmentarz komunalny (1,5 km od kościoła), ul. Sodowa

Szkoły i przedszkola:
szkoła podstawowa nr 62 w Pychowicach, ul. Ćwikłowa 1
Szkoła podstawowa nr 54 w Kostrzu, ul. Tyniecka 122
Samorządowe Przedszkole nr 133 im. o. Leona Knabita OSB, ul. Tyniecka 122