DUSZPASTERZE

Pierwsi stali duszpasterze

Pierwszymi duszpasterzami byli księża dojeżdzający z parafii macierzystych (zob. Historia parafii). W XX w. byli to księża salezjanie dojeżdżający z Dębnik, a do Bodzowa i Kostrza dojeżdżali księża z parafii tynieckiej - do 1939 księża diecezjalni, a w latach 1939-1958  benedyktyni.
Duchowni odprawiali msze św. i inne nabożeństwa w kaplicy w Bodzowie i w szkole w Pychowicach (od 1944 w kaplicy w Pychowicach), uczyli katechezy w szkołach w Pychowicach i w Kostrzu oraz odwiedzali chorych, odprowadzali zmarłych spod kapliczek zwanych "kaplicami majówkowymi" lub "latarniami śmierci" oraz uczestniczyli w innych wydarzeniach religijnych mieszkańców (kolęda, święcenie pokarmów).
Dwóch pierwszych stałych duszpasterzy nowoutworzonej w 1958 r. parafii pychowickiej było niezatwierdzonych przez władze i dlatego pełniło tylko obowiązki proboszcza. Pierwszy z nich, s. Marchaj, z początku mieszkał w wynajętym mieszkaniu u ludzi przy ul Ćwikłowej 8. W 1970 r. zaczął on budowę domu salezjańskiego (tzw. plebanii), na której zamieszkał jednak dopiero jego następca, ks. Wołek.

  • pierwsi duszpasterze - księża dojeżdżający z parafii, do których należały Pychowice, Kostrze i Bodzów. W XX wieku dojeżdżali do Pychowic księża z parafii dębnickiej lub z WSDTS z Łosiówki oraz do Bodzowa i Kostrza księża z parafii tynieckiej
  • p.o. Ks. Stanisław Marchaj: 1958-1970
 

Proboszczowie w parafii


  • + p.o. Ks. Stanisław Marchaj: 1958-1972
  1. + Ks. Jerzy Kanton: 1972-1981
  2. + Ks. Władysław Nowak: 1981-1989
  3. Ks. Jan Krawiec: 1989-1998
  4. + Ks. Marian Niedziela: 1998-2007
  5. Ks. Jacek Ryłko: 2007-2019
  6. Ks. Robert Bieleń: 2019 –

Pozostali księża pracujący lub pomagający w parafii

Od momentu, kiedy powstała parafia pychowicka i został przydzielony stały duszpasterz, do pomocy duszpasterskiej dalej dojeżdżali księża z Dębnik. Choć teraz byli to zasadniczo księża z seminarium na Łosiówce, jako że mieli najbliżej. Stopniowo jednak ze względu na potrzeby duszpasterskie zaczęto zwiększać liczbę salezjanów na stałe pracujących w parafii. Nie byli oni wikariuszami parafialnymi, ale pełnili oni najczęściej funkcję katechetów szkolnych albo rezydentów (tu zwłaszcza byli wykładowcy seminarium salezjańskiego).

Pierwszym stałym współpracownikiem był ks. Zdzisław Nowak, który rozpoczął pracę w 1973 r. Potem przychodzili inni, a liczba salezjanów zwiększała się systematycznie osiągając wielkość maksymalnie 5. współbraci.

Lista księży wspierających pracę duszpasterską w parafii jest następująca:
+ ks. Zdzisław Nowak: 1973-1975
+ Ks. Zdzisław Gorczewski: 1975–1977
+ Ks. Engelbert Gorywoda: 1976-1978
+ Ks. Henryk Badura: 1978–1981
Ks. Henryk Abramek: 1982–1984 (założył scholę i pierwszą grupę oratoryjna, oraz młodzieżową grupę modlitewną. Organizował spotkania i wyjazdy dla młodzieży)
+ Ks. Ludwik Synowiec: 1986–1987 (chodził na piesze pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej)
Ks. Wiktor Lechocki: 1982-1983
Ks. Jerzy Machnacz: 1983–1988
Ks. Marek Wesołowski: 1984–1986
+ Ks. Wojciech Wiącek: 1987–1988
Ks. Krzysztof Pilarz: 1988–1991
+ Ks. Józef Sularz: 1991–1998
Ks. Mieczysław Faruń: 1991–1994
Ks. Krzysztof Matuszewski: 1995–1996
Ks. Artur Siewarga: 1997–2004
+ Ks. Dariusz Ludera: 1998 – 1999
Ks. Andrzej Łuczyński: 1999 – 2001
Ks. Leszek Kruczek: 2001 – 2002
Ks. Mieczysław Wołowiec: 2002 – 2006
Ks. Kazimierz Sala: 2004-2009
Ks. Tomasz Łach: 2006 – 2008
ks. Józef Komosa: 2008-2011
ks. Mateusz Rochowiak: 2011-2012
ks. Stanisław Lasak: 2009-2014
ks. Kazimierz Skałka 2010-
ks. Tadeusz Szamara 2012-2017
dk./ks. Dawid Waliczek: 2014-2016
ks. Zbigniew Wójcik: 2016-2017
ks. Piotr Zieliński: 2017-2018
ks. Paweł Centnar: 2017-2020
ks. Jan Bednarz: 2019-
dk./ks. Patryk Chmielewski: 2020 (II-VII)
ks. Marek Kogut: 2020-2023
dk./ks. Mateusz Papierz: 2023 (II)-
ks. Tadeusz Biesaga: 2023-