KS. JACEK RYŁKO

5. proboszcz parafii w latach 2007-2019

Ks. Jacek
(cd. wkrótce)