KS. JERZY KANTON

1. proboszcz parafii w latach 1972-1981

Ks. Jerzy
(cd. wkrótce)