KS. MARIAN NIEDZIELA

Image

4. proboszcz parafii w latach 1998-2007

Ks. Marian urodził się w Jaksicach 13 lutego 1946 r. w parafii Książnice Wielkie w diecezji kieleckiej, w pobożnej rodzinie Zofii i Wojciecha. Ochrzczony został trzy dni później – 16 lutego. Razem ze swoją siostrą Janiną wzrastał w wierze, tej wierze w Chrystusa, która stała się podstawą dobra w całym jego życiu. Sakrament bierzmowania przyjął w swojej parafii rodzinnej 14 sierpnia 1959 r.

Ks. Marian otrzymał od Boga wiele darów: był utalentowany muzycznie, pogodny, radosny, obdarzony poczuciem humoru. W swoim życiu kierował się dobrocią wobec napotkanych ludzi. Wiara pomogła mu odpowiedzieć pozytywnie, kiedy Chrystus, wypowiadając do niego słowa „Pójdź za Mną”, obdarzył go powołaniem kapłańskim i zakonnym. Poszedł za głosem powołania, zostawiając wszystko i zawierzył siebie Bogu.

Po ukończeniu szkoły podstawowej, już jako 14 letni chłopiec, w 1960 r. rozpoczął naukę w Salezjańskiej Średniej Szkole Organistowskiej w Przemyślu, która mieściła się przy kościele salezjańskim. Niestety nie ukończył nauki. Kiedy młody Marian rozpoczął czwartą klasę gdyż w dniu 2 października 1963 r. szkoła została zlikwidowana przez ówczesne komunistyczne władze Polski Ludowej, a uczniowie odesłani do swoich domów. Marian podjął pracę jako organista w parafii Imielno w diecezji kieleckiej. Od 1964 r. odbył trzyletnią zasadniczą służbę wojskową w Marynarce Wojennej w Ustce i Darłowie. Następnie pracował jako organista w parafii Sancygniów.

W 1968 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, które opuścił po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, przed przyjęciem święceń diakonatu. Prawdopodobnie przeszkodą był brak matury, której ukończenia podjął się w Krakowie, pracując równocześnie jako organista w parafii Skała.

We wrześniu 1975 r. poprosił o przyjęcie do nowicjatu salezjańskiego i rok później złożył pierwsze śluby zakonne. Będąc już w Zgromadzeniu Salezjańskim w dniu 31 maja 1976 r. otrzymał świadectwo dojrzałości uzyskane w liceum ogólnokształcącym w Krakowie. Święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Salezjańskim otrzymał 22 grudnia 1979 r. w Krakowie z rąk ks. biskupa Albina Małysiaka. Po święceniach kapłańskich przez 3 lata pracował jako wikariusz i katecheta w parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu. Potem była praca w parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie w latach 1982-1989; następnie w Staniątkach pod Krakowem, w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej przez koleje 3 lata. W 1992 r. został proboszczem i przełożonym wspólnoty salezjańskiej w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Oświęcimiu, a od 1998 r. przez 9. lat był proboszczem w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Pychowicach.

Od 2007 r. pełnił posługę duszpasterską w parafii św. Józefa w Przemyślu. Zaangażował się w prace duszpasterskie na wielu poziomach. Chętnie głosił Słowo Boże, podejmując misje parafialne, rekolekcje, kazania z okazji różnych uroczystości w licznych parafiach wielu polskich diecezji. W Przemyślu prowadził grupę Neokatechumenatu, opiekował się Strażą Honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa, prowadził Mszę św. dla niepełnosprawnych. Ks. Marian wiele czasu poświęcał wszelkim pracom kancelaryjnym, a także chętnie prowadził kronikę domu. Wszędzie dawał przykład wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii. Miał świetny kontakt z bliźnimi, szybko poznawał ludzi, był zawsze pomocny w potrzebie. Żył modlitwą.

ks. Stanisław Mierzwa SDB