KS. TADEUSZ WOŁEK

Image
2. stały duszpasterz w parafii jako wikariusz substytut w latach 1970-1971 (na czas urlopu ks. S. Marchaja)

Ks. Tadeusz
(cd. wkrótce)