OBECNI DUSZPASTERZE

SALEZJANIE:

ks. dr Rober Bieleń - dyrektor, proboszcz

Ks. mgr Kazimierz Skałka - wikariusz domu, duszpasterz dorosłych

Ks. mgr Jan Bednarz - katecheta, duszpasterz dzieci

Ks. mgr Mateusz Papierz - katecheta, duszpasterz młodzieży, LS

Ks. prof. Tadeusz Biesaga - profesor, pomoc duszpasterska