POZOSTALI KSIĘŻA

Księża pracujący i pomagający w parafii


Dzięki wybudowaniu domu salezjańskiego (plebanii) stały duszpasterz miał możliwość normalnego funkcjonowania duszpasterskiego. Stworzyło to też możliwość przydzielenia do pomocy na stałe kolejnych księży. Pracowali oni zwłaszcza jako katecheci w obu szkołach oraz czasami byli rezydentami będąc wykładowcami Seminarium na Łosiówce. W 1973 r. po raz pierwszy przełożeni salezjańscy przydzieli do pracy w parafii drugiego księdza, który zamieszkał na miejscu (ks. Wołek był już co prawda wcześniej zastępcą, ale gdy ks. Marchaj był urlopowany). Od tego czasu stopniowo ich liczba wzrastała, osiągając nawet ilość pięciu salezjanów.
Do tego grona należeli lub należą (nazwiska pogrubione) następujący salezjanie:
+ Ks. Zdzisław Nowak 1973 – 1975
+ Ks. Zdzisław Gorczewski – 1975 – 1977
+ Ks. Engelbert Gorywoda: 1976-1977
+ Ks. Henryk Badura: 1978 – 1981
Ks. Henryk Abramek: 1982 – 1984
+ Ks. Ludwik Synowiec: 1986 – 1987
Ks. Wiktor Lechocki: 1982-1983
Ks. Jerzy Machnacz: 1983 – 1988
Ks. Marek Wesołowski: 1984 – 1986
+ Ks. Wojciech Wiącek: 1987 – 1988
Ks. Krzysztof Pilarz: 1988 – 1991
+ Ks. Józef Sularz: 1991 – 1998
Ks. Mieczysław Faruń: 1991 – 1994
Ks. Krzysztof Matuszewski: 1995 – 1996
Ks. Artur Siewarga: 1997 – 2004
+ Ks. Dariusz Ludera: 1998 – 1999
Ks. Andrzej Łuczyński: 1999 – 2001
Ks. Leszek Kruczek: 2001 – 2002
Ks. Mieczysław Wołowiec: 2002 – 2006
Ks. Kazimierz Sala: 2004-2009
Ks. Tomasz Łach: 2006 – 2008
ks. Józef Komosa: 2008-2011
ks. Mateusz Rochowiak: 2011-2012
ks. Stanisław Lasak: 2009-2014
ks. Kazimierz Skałka 2010-
ks. Tadeusz Szamara 2012-2017
dk./ks. Dawid Waliczek: 2014-2016
ks. Zbigniew Wójcik: 2016-2017
ks. Piotr Zieliński: 2017-2018
ks. Paweł Centnar: 2017-2020
ks. Jan Bednarz: 2019-
dk./ks. Patryk Chmielewski: 2020 (II-VII)
ks. Marek Kogut: 2020-2023
dk./ks. Mateusz Papierz: 2023 (II)-
ks. Tadeusz Biesaga: 2023-