KAPLICA W BODZOWIE

Kaplica w Bodzowie pw. Matki Boskiej Śnieżnej jest pięknym dziełem renesansowym i najcenniejszą perłą naszej parafii. Został ufundowana w 1637 r. przez kanonika krakowskiego Wojciecha Purzeckiego lub Purzyckiego. W kaplicy zainstalowany został, powstały w latach 1529-1530, renesansowy ołtarz królowej Bony z katedry wawelskiej. Miał on wezwanie św. Doroty, a był fundacji Jana Andrzeja de Valentinisa, lekarza królowej.

Centrum kaplicy Bodzowskiej stanowi zatem ołtarz św. Doroty dedykowany królowej Bonie. Ołtarz ten erygowano katedrze gotyckiej  (1320-64) w 1355 r. W połowie XVI w. zaczęto wznosić kaplicę zygmuntowską. Roboty prowadziła włoska ekipa florentczyka Bartolomeo Berrecci. W międzyczasie Jan Andrzej de Valentinis, medyk królowej Bony,  został opiekunem (altarzystą) ołtarza św. Doroty. Dla Włocha gotycki ołtarz był już niemodny. Zamówił zatem wśród swoich rodaków - najprawdopodobniej u majstra Zoana (Jana), pochodzącego z północnych Włoch - nowy ołtarz. Został on wykonany w latach 1529-30 z wapienia pińczowskiego.
Mensa ołtarzowa pochodzi z późniejszych czasów. Na niej znajduje się podstawa ołtarzowa czyli predella (z łaciny gradus), na której widnieje napis informujący o fundacji następującej treści: „JOANNES ANDREAS DEVALENTINIS EX MUTIN BON PHISICUS SANDOMIRIENSIS PRAEPUS DEDICAVIT (Jan Andrzej de Valentinis z Modeny, doby (osobisty) lekarz, prepozyt sandomierski, dedykuje [ten ołtarz]”).
 Na niej usytuowana jest nastawa ołtarzowa (retabulum), z pięcioma figurami. W centrum jest Matka Boża „Śnieżna” z Dzieciątkiem, po prawej św. Dorota z talerzem owoców z raju (w tym trzema jabłkami), a po lewej św. Małgorzata z smokiem i krzyżem. Obok niej jest patron Krakowa, św. biskup Stanisław. Natomiast obok św. Doroty jest figura św. Geminiana, biskupa i patrona Modeny.
    Nad ołtarzem jest tablica fundacyjna kaplicy o  następującej treści: „D.O.M. ET B.VIRG. MARIAE SUB TITULO NIVES R.D. ALBERTUS PURZECKI CAN. CRAC. CAPEL. HANC CONSTRUXIT ANNO 1637” czyli Deo Optimo Maximo (Bogu Najlepszemu i Najwyższemu) et Beatae Virginis Mariae sub titulo Nives (Błogosławionej Dziewicy Maryi pod wezwaniem Śnieżnej) Reverendus Dominus  (Wielebny Ksiądz) Wojciech Purzecki Canonicus Cracoviensis Capelanus (Kanonik Krakowski Kapelan) hanc construxit anno 1637 (tę [kaplicę] wybudował roku 1637).
    Na ołtarzem znajdują się cztery herby. Od lewej strony widać herb Korab czyli okręt z wieżą, który był herbem bpa krakowskiego Jan Zadzika. Pod nim jest herb Pomian czyli głowa byka (lub tura), herb kanonika Purzyckiego. Po drugiej stronie jest herb Aaron czyli trzy korony, herb kapituły krakowska od XIV w. Pod nim jest herb Pobóg czyli podkowa zwrócona ku dołowi z małym krzyżem, herb któregoś z kanoników krakowskich, kolegów ks. Purzyckiego. Całość ołtarza otacza fresk ozdobny przedstawiający płaszcz opieki Bożej.
    Po przeciwnej stronie ołtarza, nad wejściem do właściwej kaplicy, znajduje się fresk z widokiem Bodzowa z 1686 r. Poza tym freski z tego okresu zachowały się nad oknami, gdzie jeden ma monogram Jezusa, a drugi Maryi.
Kaplica została gruntownie odrestaurowana w 2014 r.

W kaplicy tej proboszczowie tynieccy, czyli księża diecezjalni, zaczęli stopniowo odprawiać stałą niedzielną mszę św. dla mieszkańców tzw. Sumę  o godz. 12.00, co stało się najprawdopodobniej w drugiej połowie XIX lub na początku XX w. Tradycję tę kontynuowali po swoim ponownym przybyciu w 1939 r. do Tyńca benedyktyni, którzy parafię objęli ostatecznie w 1946 r. na 12 lat (w 1958 r. powstała parafia pychowicka do której włączono obok Bodzowa również Kostrze). Obecnie msze św. w kaplicy, a dokładniej w jej przedsionku, są odprawiane w sezonie letnim czyli od końca czerwca do końca września o godz. 10.00. Wtedy też można po mszy św. zobaczyć wnętrze kaplicy.

ks. dr Robert Bieleń

Zobacz galerię zdjęć - kliknij