KAPLICA W KOSTRZU

Kaplica jest pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, której tytuł "przejęła" od małej kapliczki stojące obok. Została wybudowana w latach 1988-91 jako salki katechetyczne. Ze względu na powrót katechezy do szkoły rozpoczęto adaptację budynku do celów kultu, co stało się pod koniec 1992 r. (4 października). Kaplica została poświęcona przez kard. Franciszka Maracharskiego 14 maja 1995 r.

HISTORIA POWSTANIA KAPLICY
    Kostrze do 1958 r. należało do parafii tynieckiej. W tych latach, niedaleko obecnej kaplicy, istniała od kilkuset lat mała kapliczka pw. Matki Boski Częstochowskiej stojąca przy ul. Tynieckiej (przeniesiona wyżej, na obecne miejsce, przy rozbudowie szkoły). Decyzją władz kościelnych w 1958 r. powstała parafia pychowicka, do której włączono Kostrze wraz z pobliskim Bodzowem. W okresie dobrej pogody sporadycznie salezjanie zaczęli odprawiać w niej msze św. od lat sześćdziesiątych. Od czerwca 1980 r. rozpoczęto stałe odprawianie Mszy św. w Kostrzu, dodając przed kapliczką małe zadaszenie.
Ponieważ nauka religii dzieci ze szkoły podstawowej w Kostrzu odbywała się w prywatnym domu podjęto w latach 70-tych starania o budowę Domu Katechetycznego. Pozwolenie otrzymano 29 października 1981 r. Powołany Komitet budowy przystąpił do pracy przy dużym zaangażowaniu grupy wiernych pod kierunkiem dwóch kolejnych proboszczów - ks. Władysława Nowaka, a po nim ks. dr Jana Krawca.
Różne trudności czasu komunizmu sprawiły, że budowa trwała do 23 października 1991 r. Zatem, kiedy zakończono budowę, nastąpiła zmiana systemu politycznego w Polsce i nauka religii powróciła do szkół. Dlatego wybudowany budynek Domu Katechetycznego postanowiono zamienić na kaplicę, do której przyjeżdżałby ksiądz z Mszą św. z Pychowic. 4 października 1992 r. w nowej kaplicy odprawiono po raz pierwszy Mszę św. na nowym ołtarzu, który kiedyś znajdował się w małej kapliczce w Pychowicach. 24 grudnia 1992 r. po raz pierwszy została odprawiona pasterka. 2 maja 1993 r. poświęcono tabernakulum, a 5 grudnia 1993 r. obraz Matki Boskiej Częstochowskiej namalowany przez artystę Witolda Bulika z Katowic. 14 grudnia 1994 r. nastąpił odbiór techniczny kaplicy przez Wydział Nadzoru Budowlanego w Krakowie. W kolejnych latach uzupełniano wyposażenie kaplicy, przeprowadzano przeróbki i niezbędne remonty przy dużym zaangażowaniu miejscowych parafian.
Kaplica pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kostrzu została poświęcona 14 maja 1995 r. przez ks. kardynała Franciszka Macharskiego. Stopniowo w ciągu kilku lat zaczęto sprawować pełny kult w kaplicy, tj. codzienne Msze św. i wszystkie nabożeństwa okresowe. Od kilku lat odprawiane są Msze św. w niedziele o godz. 10.00 i 16.00, a w tygodniu o godz. 17.00.
Ks. dr Robert Bieleń

POŚWIĘCENIE KAPLICY - RELACJA NAOCZNEGO ŚWIADKA
("Kronika parafialna Pychowic" t. V, z dnia 14 maja 1995 r.

Od rana pogoda fatalna. Deszcz i zimno. Wieje silny zachodni wiatr. Planowana uroczystość na zewnątrz kaplicy jest pod wielkim zapytaniem. Po południu około godz. 15.00 przestało padać, ale wielki wiatr i zimno spowodowało, że zadecydowaliśmy, że uroczystość odbędzie się w kaplicy. Poznoszono dużo ławek, by było więcej miejsca, gdy sprawdzi się, że wysłanie zaproszenia do każdej rodziny w Kostrzu zwiększy liczbę wiernych w uroczyści.
O godz. 17.45 piszący Kronikę jako proboszcz powitał przybyłego ks. Kardynała Franciszka Macharskiego przed wejściem do kaplicy oraz to samo uczyniła przedstawicielka Kostrza Dudek Adela witając dostojnego gościa chlebem i solą. Po wejściu procesjonalnym do kaplicy przed ołtarzem ks. kardynała powitały małe dzieci, ministranci w liczbie 26., młodzież, pani Alma Knecht - przewodnicząca Komitetu Budowy Kaplicy i ks. proboszcz. Pani Alma przedstawiła krótką historię budowy kaplicy rozpoczętej przez obecnego na uroczystości ks. Władysława Nowaka. Potem szczególnie zbiorcza deklamacja ministrantów wypadła imponująco, gdyż bardzo dobrze ją przygotował ks. Józef Sularz, za co mu bardzo serdecznie ks. Kardynał podziękował i pogratulował. Podczas mszy św. ks. Kardynał dokonał poświęcenia i wygłosił bardzo na czasie aktualne kazanie do zebranych wiernych. Święcąc kaplicę ks. Kardynał zrobił nam bardzo miłą niespodziankę ofiarując do kaplicy zielony gotycki orant, albę i cingulum.
Po komunii świętej ks. proboszcz serdecznie podziękował ks. Kardynałowi za poświęcenie kaplicy i ofiarowany ornat, ks. Władysławowi Nowakowi za wybudowanie kaplicy, pani inż. Arch. Marii Rekaszys-Rataj za projekt, Panu Marianowi Czamarze za nadzór nad budową, a wszystkim wiernym za: ofiarowaną ziemię pod kaplicę; przepracowane wiele dni w czynie społecznym przy kaplicy; za wykonanie przez przybyłych wiernych robót stolarskich, murarskich, elektrycznych, tokarskich, betoniarskich itd. Oraz za zorganizowanie w parafii, w Kostrzu, z okazji poświęcenia kaplicy jednej Róży Żywego Różańca mężczyzn i 3. Róż niewiast, które mają się troszczyć o pogłębienie i ożywienie wiary w swoich rodzinach.
Ks. Inspektorowi Marianowi Dziubińskiemu oraz ks. Jackowi Ryłko, rektorowi naszego Seminarium podziękował za życzliwość, dzięki której podczas budowy kaplicy korzystano z maszyn znajdujących się w stolarni przy seminarium oraz innych rzeczy. Na ręce ks. Jerzego Bryły, dziekana [dekanatu] Najśw. Salwatora złożył podziękowanie wszystkim kapłanom z dekanatu, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystości poświęcenia kaplicy MB Częstochowskiej. Wszystkim wiernym podziękował za wspaniale przygotowaną uroczystość – nie tylko piękny śpiew scholii – chóru pań, ale i [za ich] wnętrze, gdyż wiele osób przystąpiło do Komunii świętej. Mówiąc o kończącej się uroczystości - podczas której krótko przemówił również ks. Wł. Nowak - należy powiedzieć, że chociaż nie odbyła się ona na dworze i mimo złej pogody w tym dniu przypadającej (a nawet na zewnątrz stali wierni), wypadła ona wspaniale. Wierni nie tylko byli na mszy świętej, ale w niej faktycznie czynnie uczestniczyli o czym najlepiej świadczył śpiew rozmodlonych wiernych, którym na zakończenie ks. Kardynał udzielił swego Arcypasterskiego błogosławieństwa na dalszą duchową drogę rozwoju…
    Po skończonej uroczystości ks. Kardynał z zebranymi gośćmi udał się na plebanię, gdzie odbyła się kolacja. Podczas kolacji ks. Inspektor Marian Dziubiński podziękował ks. Kardynałowi za wielką życzliwość względem naszego Zgromadzenia, a Księżom i paniom za uczestnictwo w uroczystości poświęcenia kaplicy. Późnym wieczorem ks. Kardynał odjechał pozostawiając wśród nas bardzo miłe i trwałe wrażenie.
Ks. dr Jan Krawiec, proboszcz  (oprac. ks. R. Bieleń)


KOMITET JUBILEUSZOWY
W ramach przygotowań do obchodów 25-lecia poświęcenia kaplicy powołano KOMITET JUBILEUSZOWY. Jego przewodniczącym jest proboszcz, ks. Robert Bieleń. Komitet składa się z dwóch sekcji – kościelnej i społecznej, który składa się z następujących osób:
SEKCJA KOŚCIELNA: Józef Dudziński oraz Albina Myszka (wiceprzewodniczący), Iwona Stryszowska, Stanisław Szczypczyk, Bogdan Szczygieł, Anna Kłyś, Anna Błaszak;
SEKCJA SPOŁECZNA: Łukasz Balon (radny dzielnicy i prezes OSP), Agnieszka Kozera (Centrum Kultury Podgórze oddział Kostrze), Renata Nowak (dyrektor SP nr 54), Stanisław Pawlikowski, Marek Sobieraj (Rada miasta Krakowa).

ZAKOŃCZENIE PRZYGOTOWAŃ DO SREBRNEGO JUBILEUSZU W KOSTRZU
25-lecia poświęcenia kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kostrzu przypada w czwartek 14 maja 2020. Ciesząc się z tego wydarzenia i dziękując Bogu za nie - w obecnej sytuacji pandemii - tego dnia odprawiona zostanie msza św. o godz. 17.00 pod przewodnictwem ks. Inspektora, ks. dr Marcina Kaznowskiego w małym gronie. Uroczystość zewnętrzną (niedzielną), będziemy obchodzić dnia 17 maja br., o godz. 12.00, modląc się pod przewodnictwem opata tynieckiego ks. dr Szymona Hiżyckiego. Dla osób nie mogących uczestniczyć fizycznie we mszach św. nasza Telewiza Od Serca będzie transmitować na YouTube parafii obie msze św.!!!
Ze względu na sytuację pandemii odwołano niedzielny piknik i wszystkie spotkania okolicznościowe, a w to miejsce nagrano filmiki okolicznościowe mówiące o poświęceniu kaplicy, o  samej kaplicy oraz legendę herbową Kostrza (można je zobaczyć w najbliższym czasie na kanale YouTube Parafia Pychowice).
W ramach przygotowań do jubileuszu 2 sierpnia 2019 r. powołano Komitet jubileuszowy, kościelny i społeczny. W wakacje 2019 r. odnowiono ściany zewnętrzne, przebudowano jedno z pomieszczeń na Kaplicę pojednania (zabudowany konfesjonał) a nieużywaną piwnicę na magazynek. Natomiast na jesieni dokonano niezbędnych ulepszeń – dodano dodatkowe oświetlenie ołtarza i oświetlenie zmierzchowe, zainstalowano siedzenia tapicerskie w prezbiterium, zamontowano trzy niezbędne barierki zabezpieczające. Teraz, w trzy dni kwietnia (27-30), odmalowano wnętrze całej kaplicy dzięki zaangażowaniu salezjanów z pomocnikami – p. Romanem i lektorem Marcelem oraz grupą wiernych z Kostrza, którzy pomogli w zabezpieczaniu obiektu przed malowaniem, a potem w sprzątaniu. Dodatkowo jedna rodzina wyprała wszystkie dywany.
Ks. dr Robert Bieleń