KAPLICZKA W KOSTRZU

Kapliczka pw. Matki Bożej Częstochowskiej liczy kilka setek lat. Do początku lat 60. stała blisko ulicy Tynieckiej. Gdy zaczęto budować nową szkołę, tzw. "tysiąclatkę", wtedy kaplicę rozebrano i przeniesiono wyżej, nad kawernę pychowicką, na obecne jej miejsce.

Wspomnienie

Przed rokiem 1960 mała kapliczka w Kostrzu była użytkowana przy starej szkole podstawowej na wzgórku, gdzie obecnie znajduje się przedszkole. Gdy wybudowano nową szkołę, zmieniono lokalizację kapliczki na obecne miejsce. Kapliczkę na nowym miejscu [po rozebraniu na nowo] wybudował Jan Dudek z Bodzowa z pomocą kostrzeckich ludzi. Samo sklepienie kapliczki wykonał Andrzej Szczypczyk wraz z synem Stanisławem.

Po roku 1963 ówczesny proboszcz ks. Stanisław Marchaj podjął decyzję o odprawianiu mszy św. [niedzielnej] w okresie letnim. Na nabożeństwach gromadziła się cała ludność Kostrza. Co najmniej dwa razy – do roku 1973 – przyjeżdżał kard. Karol Wojtyła i odprawiał mszę św. wraz z kazaniem, a następnie po mszy św. pieszo udawał się do klasztoru benedyktynów w Tyńcu.

Mała kapliczka stoi do dziś i góruje nad całą okolicą.

Stanisław Szczypczyk