KOŚCIÓŁ W PYCHOWICACH

Przebudowa kaplicy w Pychowicach w kościół i jego poświęcenie w 1962 r.

Wybór z: „Kroniki kościoła w Pychowicach [1957-1971. T. I]„

1-IX-1957    W tym dniu ks. Stanisław Marchaj przychodzi do Pychowic w charakterze wikariusza ekspozyta.

Kapliczka murowana 3 m szerok.[ości], a 5 m długości mieściła tylko celebransa i ministrantów, a w dobudowanym baraku 5 m. szerok.[ości], a  15 m długości i 3 m wysokości mieściła się ludność na dwóch mszach, w każdą niedzielę i w święta, odprawianych o 7. godz.  I o 10. godz. Wieczorem o 15. godz. odprawiano tu nieszpory.

Barak ten był w wielkim zaniedbaniu tak, że w czasie deszczu krople wody spadały ze sufitu. Pierwszą pracą było pokrycie dachu i zabezpieczenie przed deszczem. Chętnie ludzie do tego się zabrali i zachęceni decydują się już pod koniec 1957 roku do budowy nowego kościoła.

Nauka religii odbywa się w szkole – jestem nauczycielem. Zbieramy pieniądze przy każdej okazji, czy poświęcenia sztandarów czy specjalnych obrazków pamiątkowych, na budowę nowego kościoła.

9-II-1958    Sprawiliśmy i poświęciliśmy nowe tabernakulum pancerne, które miało być przeznaczone do nowego kościoła.

W marmurowym ołtarzu i marmurowym tabernakulum nie można było trzymać hostii konsekrowanych z powodu ogromnej wilgoci i dlatego nic dziwnego, że budowę kościoła rozpoczynamy od budowy pięknego, suchego domku bożego – tabernakulum…

[…]

13-VII-1958    Pierwsza prośba do ludzi o przywiezienie piasku, ale bez skutku i bolesna nauka, [że] trzeba o wszystko samemu się postarać  osobiście.

15-VIII-1958: Pychowice-Kostrz-Bodzów są nową parafią bez proboszcza, bo państwowe władze nie chcą mnie zatwierdzić na proboszcza.

[…]

20-VIII-1958    Mając jakieś ogólne pozwolenie na remont zabraliśmy się do kapitalnego remontu poszerzając i wydłużając jak się dało dawny barak tak, że udało nam się wydłużyć go do 40 m, a na szerokość 8 m i 5 m wysokości

[…]

12-VII-1959    Pozwolenie urzędowe na remont (na wystawienie nowego i na 9 m wysokiego dachu kościoła pozwolenia jeszcze nie było), tylko samego baraku, że się nie zawalił, bo już taki był zniszczony.

31-I-1960    Poświęcenie nowych ławek

[…]

19-VI-1960    Ks. biskup Karol Wojtyła udzielił bierzmowania

26-VI-1960    Ostateczne zatwierdzenie planów, a raczej wysokiego dachu. We wrześniu zabrano się do budowy dachu. Taki dach wysoki budowany na starym niskim dachu robił okropne wrażenie.

[…]

23-III-[19]62    ks. biskup Jan Groblicki udzielił bierzmowania

A 24-III-1962    ks. [bp] Jan Groblicki poświęcił nasz nowy kościółek.

Ks. dr Stanisław Marchaj sdb

(oprac. Ks. dr Robert Bieleń sdb)

Foto z poświęcenia - poniżej (z Archiwum parafii)

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image