NOWI PARAFIANIE


Zapraszamy nowych mieszkańców Pychowic, Kostrza i Bodzowa, którzy zamieszkali w naszej Wspólnocie parafialnej na stałe lub na pewien czas do włączenia się w życie parafii poprzez zapisanie się do niej. Oczywiście zapraszamy też do wspólnej modlitwy w naszych świątyniach (kościele parafialnym w Pychowicach i w kaplicach w Kostrzu i w Bodzowie) oraz do udziału w spotkaniach pozamodlitewnych, w tym do korzystania z mediów parafialnych.

Do parafii można zapisać się przychodząc do księdza proboszcza lub gdy go nie ma, do innego kapłana:
a) do kancelarii (dobrze jest wysłać wcześniej maila)
b) przy okazji modlitwy na Mszy św., najlepiej po niej
c) zapraszając księdza do swojego nowego mieszkania lub domu celem poświęcenia go 

W czasie wizyty dobrze jest przedstawić dokument sakramentu małżeństwa (jeśli zostało zawarte) lub sakramentu chrztu lub bierzmowania.

 

Bycie zapisanym do parafii jest podstawą wydania dokumentów kościelnych, np. zezwolenia na przyjęcie sakramentów poza własną parafią lub na bycie rodzicem chrzestnym