POWOŁANIA Z PARAFII

  • śp. ks. Kazimierz Wiecheć scj (sercanin)
  • śp. s. Maria Loyola Jasiołek cr (zmartwychwstanka)
  • śp. ks. Michał Szafarski sdb (salezjanin)
  • s. Emilia Alberta Skalimowska csfn (nazaretanka) 
  • ks. Krzysztof Borys, ksiądz archidiecezji krakowskiej