KS. KAZIMIERZ WIECHEĆ scj

ks. Kazimierz Wiecheć (1896–1950),
ojciec sercańskiej rodziny w Polsce;

urodzony w Pychowicach

Kazimierz urodził się 29.02.1896 r. w podkrakowskich wówczas Pychowicach, w ówczesnej parafii pw. św. Józefa w Podgórzu.
Był czwartym z sześciorga dzieci Stefana i Tekli z domu Ożóg. Była to rodzina zajmująca się zwłaszcza pracą na roli. Dziecko zostało ochrzczone tego samego dnia w parafii podgórskiej, a rodzicami chrzestnymi byli Franciszek WIecheć (robotnik i Marianna Sobelga (rolnik).
Rodzinny dom miał nr 56 i znajdował się za obecnym sklepem pp. Starowiczów przy obecnej ul. Jemiołowej. Uległ on spaleniu w 2020 r.

Kiedy miał 5. lat zmarł jego ojciec. Wtedy jego chrzestny z żoną wzięli malca do Krakowa i tutaj zaczął swoją dalszą edukację.

Został pierwszym polskim sercaninem i stał się zaczynem rozwoju sercanów na ziemiach polskich. Jego dzieło na tym polu omawia artykuł "Spalał się, budując" (czyt. tutaj).

Zmarł 12.12.1950 r.