ŚP. S. LOYOLA JASIOŁEK

s. Maria Loyola Jasiołek (1931-2003)

Maria przybrała imię zakonne Loyla. Była siostraą zakonną ze zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek; ur. w Bodzowie, zm. w Częstochowie, pochowana jest na cmentarzu w Tyńcu.