ŚP. S. LOYOLA JASIOŁEK

s. Maria Loyola Jasiołek (1931-2003) - zmartwychwstanka, urodzona w Bodzowie 

Maria przybrała imię zakonne Loyla. Była siostraą zakonną ze zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek.
Ur. 20.09.1931 r. w Bodzowie. Rodzicami byli Stanisław Jasiołek i Ludwika z domu Jedynak. Chrzest odbył się tydzień później - 27.09, w Skotknikach. Na chrzcie otrzymała imiona Marianna Zofia. Chrzestnymi byli Józef i Zofia Jedynak.
Zmarła w domu swojego zgromadzenia w Częstochowie. Na prośbę rodziny pochowana jest na cmentarzu w Tyńcu.