PYCHOWICE – KOSTRZE – BODZÓW

Współcześnie osiedla Pychowice, Kostrze i Bodzów tworzące naszą parafię należąc do Krakowa są częścią dzielnicy samorządowej nr VIII -  Dębniki. Ich długa historia w większości ukryta jest w mrokach dziejów. Można jednak z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością założyć, że ludzie zamieszkiwali obecny teren Pychowic, Kostrza i Bodzowa od stuleci.

1) Pierwsze dane o mieszkańcach tego terenu przynoszą wykopaliska archeologiczne, które wskazują na obecność tutaj przed ok. 2 tysiącami lat celtyckiego plemienia Kotynów.
2) Kolejne dane historyczne obejmują czas tysiąc lat późniejszy i związane są z Wiślanami (Pychowice) oraz z początkami państwowości polskiej (Bodzów i Kostrze).
3) W okresie I Rzeczypospolitej miejscowości należały do powiatu  szczyrzyckiego.
4) Na początku rozbiorów, po 1772 r., znalazły się one jako gminy w austriackim cyrkule wielickim, a od  1782 r. zmieniono go na cyrkuł myślenicki.
5) W czasach Księstwa Warszawskiego (1807-1815) miejscowości miały odrębny  status gromadzki w ramach departamentu i powiatu krakowskiego.
6) Kolejna zmiana nastąpiła w 1815 r., kiedy jako jako gromady, a od 1856 r. gminy, powróciły do zaboru austriackiego, do tego samego cyrkułu myślenickiego. Cyrkuł ten w 1819 r. przekształcono z kolei w cyrkuł wadowicki.
Od 1866 r. w okresie autonomii galicyjskiej miejscowości miały status gminy jednostkowej i należały do powiatu wielickiego, a od  1896 r. do powiatu podgórskiego.
7) Kolejna zmiana nastąpiła już w wolnej Polsce, w 1923 r., kiedy te trzy miejscowości weszły w skład powiatu krakowskiego. W 1934 r. będąc gminami zostały przekształcone w gromady wchodzące w skład wielowioskowej gminy zbiorczej Tyniec.
8) Z kolei w 1941 r. okupanci niemieccy zdecydowali o włączeniu do Krakowa tych trzech miejscowości należących dotychczas do departamentu i powiatu krakowskiego Generalnego  Gubernatorstwa. Utworzli przy tym XXIX dzielnicę katastralną, w której Pychowice, Kostrze i Bodzów znalazły się w VI obwodzie administracyjnym.


(cdn.)