Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie – Pychowicach

SAKRAMENTY

Podstawowe informacje

Sakramenty święte powinny być przyjmowane w swojej własnej parafii. Jest nią – to ważne – parafia, w której mieszkamy przynajmniej od trzech miesięcy. Nie jest nią natomiast parafia, na terenie której ktoś jest zameldowany lub parafia, w której ktoś kiedyś mieszkał.

Co zrobić, kiedy ktoś chce przyjąć sakramenty w innej parafii poza miejscem obecnego zamieszkania, nawet jeśli do tej parafii poprzednio należał  (np. jest to parafia w której się urodził, mieszkają jego rodzice lub mieszkał tam w młodości)?

Potrzeba mieć zgodę obecnego ks. proboszcza. Zgodę na przyjęcie sakramentów poza parafią własną w innej parafii wydaje zatem ks. proboszcz obecnego miejsca zamieszkania. Dotyczy to wszystkich sakramentów – chrztu św., pierwszej spowiedzi i Komunii świętej, bierzmowania i sakramentu, jak również w przypadku pogrzebu. Zgodę uzyskuje się poprzez zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.
Chrzest

Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego.
Spowiedź Święta

Spowiedź Święta

Powrót do komunii z Bogiem rodzi się z łaski Boga pełnego miłosierdzia (Katechizm, 1489)
I Komunia Święta

I Komunia Święta

Komunia Święta podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie.
Bierzmowanie

Bierzmowanie

Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) otrzymują szczególną moc Ducha Świętego.
Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych

Przez chorych namaszczenie cały Kościół poleca chorych cierpiącemu Panu (Kat. 1499)
Pogrzeb katolicki

Pogrzeb katolicki

Dzień śmierci jest dopełnieniem narodzin rozpoczętych na chrzcie (Katechizm, 1682)
Małżeństwo

Małżeństwo

Łaska sakramentu małżeństwa udoskonala ludzką miłość małżonków (Katechizm, 1661)
Eucharystia

Eucharystia

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.
Błogosławieństwa

Błogosławieństwa

Zapewniają osiągnięcie skutków duchowych głównie przez modlitwę Kościoła.