SAKRAMENTY I INNE OBRZĘDY

I KOMUNIA ŚWIĘTA

I KOMUNIA ŚWIĘTA

ZNACZENIE KOMUNII ŚWIĘTEJ

Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. Pierwszym owocem przyjmowania Eucharystii w Komunii jest głębokie zjednoczenie z Chrystusem Jezusem, który powiedział: "Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 6, 56). Uczta eucharystyczna jest podstawą życia w Chrystusie: "Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie" (J 6, 57).

Komunia święta w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny w życiu cielesnym. Przyjmowanie w Komunii Ciała Chrystusa Zmartwychwstałego, "ożywionego i ożywiającego Duchem Świętym", podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie. Wzrost życia chrześcijańskiego potrzebuje pokarmu Komunii eucharystycznej, Chleba naszej pielgrzymki.

Komunia chroni nas przed grzechem. Ciało Chrystusa, które przyjmujemy w Komunii, jest "za nas wydane"; Krew, którą pijemy, jest "wylana za wielu na odpuszczenie grzechów". Dlatego Eucharystia nie może jednoczyć nas z Chrystusem, nie oczyszczając nas równocześnie z popełnionych grzechów i nie zachowując nas od grzechów w przyszłości.

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie (1 Kor 11, 26).

Jak pokarm cielesny służy do przywracania utraconych sił, tak Eucharystia umacnia miłość, która słabnie w życiu codziennym, a ożywiona miłość gładzi grzechy powszednie. Chrystus, dając nam siebie, ożywia naszą miłość i uzdalnia nas dc uwolnienia się od nieuporządkowanych przywiązań do stworzeń; sprawia także, że zakorzeniamy się w Nim.

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW:

  • metryka chrztu dziecka

W NASZEJ PARAFII

Przygotowanie DZIECI do pierwszej spowiedzi i Komunii św. odbywa się w ramach:
a) katechezy domowej i prowadzą ją rodzice
b) katechezy szkolnej i prowadzą je katecheci.

Poza tym:
a) raz w miesiącu, w niedziele, w ramach mszy św. o godz. 12.00,
 odbywają się spotkania modlitewne w kościele  w których uczestniczą dzieci z rodzicami.
b) katechezy dla rodziców - w tym roku uw ramach "Duchowść od Serca do serca" (zob tutaj)
Wtedy dla rodziców jest czas w ramach katechezy dla dorosłych mający przypomnieć im, że są pierwszymi wychowawcami w wierze swoich dzieci oraz pogłębiać tę wiarę.