SAKRAMENTY I INNE OBRZĘDY

BIERZMOWANIE

BIERZMOWANIE

Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Amen.

ZNACZENIE BIERZMOWANIA

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

  • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie
  • ściślej jednoczy nas z Chrystusem
  • pomnaża w nas dary Ducha Świętego
  • udoskonala naszą więź z Kościołem
  • udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. (Obrzędy bierzmowania)

Bierzmowanie jest nazywane sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Przyjęcie go jest świadomym potwierdzeniem wiary otrzymanej na chrzcie i wymaga gotowości, by w sposób dojrzały i odpowiedzialny wyznawać swoją wiarę i bronić jej.

(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1303)


W NASZEJ PARAFII

Sakrament bierzmowania jest udzielany:
a) standardowo młodzieży chcącej go przyjąć pod koniec klasy ósmej. Poprzedza go rok wstępny w kl. 6-ch (na katechezie szkolnej) i dwuletni okres przygotowawczy obejmujący katechezę przy-parafialną dla klas 7-ch i 8-ch.

b) młodzieży starszej i dorosłym - osoby te chcąc przyjąć sakrament bierzmowania zgłaszają się do kancelarii parafialnej i kierowane są na podobne przygotowanie prowadzone przez naszą archidiecezje przy kilku centrach duchowości chrześcijańskiej przez wyspecjalizowane agendy kościelne (w tym nasze siostry jadwiżanki).

Przygotowanie indywidualne i wspólnotowe:
Stałym przygotowaniem wszystkich kandydatów do bierzmowania i ich bliskich jest:
- codzienna modlitwa osobista i rodzinna
-
systematyczne korzystanie z sakramentów:
a) z comiesięcznej spowiedzi
b) w niedziele i święta pełne uczestnictwo we Mszy św., tj. z przyjęciem (1) Słowa Bożego do swego serca i (2) z przyjęciem Komunii św. Zapraszamy zwłaszcza na Mszę św. w kościele parafialnym o godz. 10.30 (tzw. "młodzieżową"), która dedykowana jest również kandydatom do bierzmowania.

- raz w miesiącu odbywają się spotkania modlitewne w kościele parafialnym w ramach Mszy św. o godz. 18.00, w których uczestniczą młodzież z rodzicami animując taką Mszę św.
c) spotkania formacyjne:
- dla młodzieży: katecheza szkolna (w swojej klasie) i przyparafialna (w grupach)
- dla rodziców - koferencja (katecheza) przyparafialna czyli katecheza dla dorosłych mająca im przypomnieć, że są pierwszymi wychowawcami w wierze swoich dzieci oraz pogłębić formację duchową.

Rodziców chcących "coś więcej", czyli lepiej przygotować się do tego wydarzenia poprzez odnowę wewnętrzną i dzięki temu lepszemu wsparciu swoich dzieci, zapraszamy do ogladnięcia zrealizowanego w roku  szkolnym 2020/21 cyklu "Duchowość od Serca do serca" (zobacz)

Image