BIERZMOWANIE
Image

Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Amen.

ZNACZENIE BIERZMOWANIA

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

  • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie
  • ściślej jednoczy nas z Chrystusem
  • pomnaża w nas dary Ducha Świętego
  • udoskonala naszą więź z Kościołem
  • udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. (Obrzędy bierzmowania)

Bierzmowanie jest nazywane sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Przyjęcie go jest świadomym potwierdzeniem wiary otrzymanej na chrzcie i wymaga gotowości, by w sposób dojrzały i odpowiedzialny wyznawać swoją wiarę i bronić jej.

(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1303)


W NASZEJ PARAFII

Sakrament bierzmowania jest udzielany standardowo młodzieży chcącej go przyjąć pod koniec klasy ósmej. Poprzedza go dwuletni okres przygotowawczy obejmujący katechezę przy-parafialną dla klas siódmych i ósmych.

Osoby starsze chcące uzupełnić sakrament bierzmowania zgłaszają się do kancelarii parafialnej i kierowane są na podobne przygotowanie prowadzone przez naszą archidiecezje przy kilku centrach duchowości chrześcijańskiej przez wyspecjalizowane agendy kościelne.

Dodatkowo zasadniczo raz w miesiącu odbywają się spotkania modlitewne w kościele w ramach mszy św., w których uczestniczą młodzież z rodzicami. Wtedy dla rodziców jest to czas katechezy dla dorosłych mającej przypomnieć im, że są pierwszymi wychowawcami w wierze swoich dzieci.


UWAGA na czas pandemii:
- bierzmowanie 2020 - przełożone na jesień; termin będzie podany po ustaleniu z ks. bp Damianem Muskusem, na którego decyzję czekamy
- przygotowania - trwają w rodzinach  kandydatów (rodzina ludzi wierzących z natury powinna być Małym Kościołem - Kościołem domowym)