SAKRAMENTY I INNE OBRZĘDY

CHRZEST

CHRZEST ŚWIĘTY

Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swojego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

ZNACZENIE CHRZTU ŚWIĘTEGO

Jezus przemówił tymi słowami: (…) Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Mt 28, 18 – 19)

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. (Rz 6, 3–4)

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza. Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1277–1278)

Chrzest jest „zanurzeniem” w Chrystusa – w moc Jego śmierci i zmartwychwstania, przez które pokonał śmierć i grzech. Dla podkreślenia związku chrztu ze zmartwychwstaniem Jezusa, zazwyczaj udziela się go w niedzielę. Sakrament chrztu jest też aktem przyjęcia do wspólnoty Kościoła, dlatego zazwyczaj odbywa się podczas parafialnej Mszy świętej.

W NASZEJ PARAFII

Sakrament chrztu w naszej parafii jest udzielany w ramach mszy św. zasadniczo w pierwszą niedzielę miesiąca, na Mszy św. o godz. 1200.

Może też być wyjątkowo udzielony na Mszy św. w tygodniu lub po innych Mszach św. niedzielnych (wtedy uczestnicy chrztu uczestniczą we Mszy św., a po niej zaraz jest chrzest). Trzeba pamiętać przy tym, że jest tylko kilka wyjątkowych dni, w których prawo kościele nie przewiduje chrztu. Czasami też dana Msza św. może być „zajęta” ze względu na inne uroczystości kościelne. Rodzina chcąca ochrzcić swoje dziecko powinna zatem wybrać dogodny termin i uzgodnić go odpowiednio wcześniej (miesiąc) z ks. Proboszczem.

KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA :

 • jest ona możliwe po umówieniu się mailowym (wyjątkowo telefonicznym)

 • Termin katechezy ustalają rodzice dziecka do chrztu indywidualnie z ks. Proboszczem i wtedy jest on podawany poniżej; w przypadku braku chętnych - brak poniżej konkretnej daty

 • godziny spotkań (proponowane): o godz. 16.45 (przy kancelarii) lub o godz. 18.40 (po Mszy św. w kościele, Dobrze jest uczestniczyć we Mszy św., bo jest to najlepsze przygotowanie do chrztu)

 • dni spotkań (proponowane) - czwartki lub piątki (zasadniczo), ewentualnie we wtorki lub środy

Rodzice chrzestni - wymagania:

 • Co jest potrzebne, żeby być chrzestną / chrzestnym?

 1. Być o to poproszonym przez rodziców dziecka lub osobę dorosłą przyjmującą chrzest

 2. Mieć ukończone przynajmniej 16 lat

 3. Mieć przyjęte 3. sakramenty święte: chrzest, Eucharystię, bierzmowanie

 4. Być osobą wierzącą - praktykującą czyli systematycznie uczęszczającą na niedzielne msze św. i spowiadającą się systematycznie

  • Uwaga! Jeżeli chrzestna/chrzestny mieszka na terenie innej parafii musi dostarczyć zaświadczenie, że może być chrzestną/chrzestnym czyli że spełnia powyższe wymagania. Zaświadczenie wydaje parafia miejsca obecnego zamieszkania czyli tam, gdzie mieszka dana osoba przynajmniej trzy miesiące (nie jest to parafia na terenie której jest się zameldowanym). Zaświadczenie wydawane jest na podstawie informacji w tzw. kartotece parafialnej uzupełnianej na bieżąco najczęściej w czasie kolędy

 5. Należy odbyć spowiedź świętą (w dowolnej parafii na całym świecie)

  • potwierdzeniem tego jest posiadanie podpisanego zaświadczenie od spowiednika

 6. Należy przygotować się do chrztu poprzez uczestnictwo w katechezie przedchrzcielnej (w dowolnej parafii na całym świecie)

  • w przypadku katechezy poza swoją parafią wymagane jest zaświadczenie o odbyciu w tejże katechezy

 • (Dla jasności) Kto nie może być chrzestną/ chrzestnym?

 1. Kto jest spokrewniony z dzieckiem w linii prostej

 2. Kto jest obłożony karą kościelną

 3. Kto jest osobą niewierzącą lub niepraktykującą czyli nie uczęszcza na Mszę świętą i nie przystępuje do sakramentu pokuty

 4. Kto żyje w tzw. trwałej okazji do grzechu, np. w związku niesakramentalnym czyli bez ślubu kościelnego

 5. Młodzież szkoły średniej niechodząca na religię, nawet jeżeli przyjęła sakrament bierzmowania.

CHRZTY i Przygotowanie do nich (terminy)

1) NAJBLIŻSZE CHRZTY:
   (według ustaleń)

niedziela, 17 grudnia, godz. 12.00

2) NAJBLIŻSZE SPOTKANIA przygotowujące do chrztu:
czwartek,  14 grudnia, o godz. 18.40,
w kościele przy chrzcielnicy

(pamiętajmy o wcześniejszym dosłaniu danych na skrzynkę mailową parafii)

* Dzień i godzina do ustalenia z rodzinami przygotowującymi się do chrztu.

* Spotkania są zasadniczo o godz. 18.40 (tj. zaraz po Mszy św.); początek spotkania - w kościele, przy chrzcielnicy; potem - sprawy kancelaryjne