SAKRAMENTY I INNE OBRZĘDY

POGRZEB KATOLICKI

POGRZEB KATOLICKI

ZNACZENIE POGRZEBU KATOLICKIEGO

Pogrzeb katolicki jest obrzędem liturgicznym Kościoła, który nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów – zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej.

Obrzędy pogrzebu (Ordo Exsequiarum) liturgii rzymskiej proponują 3 formy pogrzebu, odpowiadające trzem miejscom ich sprawowania:

 • dom
 • kościół
 • cmentarz

Katechizm Kościoła Katolickiego zwraca uwagę na następujące elementy towarzyszące obrzędowi pogrzebu:

 • pozdrowienie wspólnoty – obrzęd pogrzebu rozpoczynamy w duchu wiary, kierując do bliskich zmarłego słowa pocieszenia, a jednocześnie warto wykorzystać okazję na zwrócenie uwagi na to, co przekracza perspektywy "tego świata" i na doprowadzenie wiernych do prawdziwych perspektyw wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego
 • liturgia słowa - wymaga ona szczególnego przygotowania, tym bardziej, że w zebranej wspólnocie mogą znajdować się wierni, którzy rzadko uczestniczą w liturgii, a także ewentualni przyjaciele zmarłego nie będący chrześcijanami. Wygłaszana homilia nie powinna przypominać pochwalnej mowy pogrzebowej, lecz ukazywać misterium śmierci chrześcijańskiej w świetle Chrystusa Zmartwychwstałego
 • ofiara eucharystyczna – przez celebrację Eucharystii wspólnota wiernych, a szczególnie rodzina zmarłego uczy się żyć w łączności z tym, który "zasnął w Panu", przyjmując Ciało Chrystusa, którego zmarły nadal jest żywym członkiem, modląc się za niego i z nim
 • pożegnanie zmarłego – żegnając zmarłego Kościół poleca go Bogu6 i to przede wszystkim należy podkreślić, a nie fakt, że "oddaje się go ziemi"

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POGRZEBEM KATOLICKIM

 • zgłoszenie faktu śmierci osoby będącej parafianinem przez członka rodziny
 • przedstawienie do wglądu Aktu Zgonu i wpisanie danych do Księgi Zmarłych
 • pozostawienie w kancelarii parafialnej dokumentu oznaczonego dla zarządcy cmentarza
 • uzgodnienie miejsca pochówku na cmentarzu parafialnym
 • skontaktowanie się z grabarzem w celu wykopania grobu

W przypadku osoby będącej z innej parafii, należy przedstawić zgodę z parafii, na terenie której mieszkała osoba zmarła.


W NASZEJ PARAFII

Zmarły potrzebuje w pierwszym rzędzie modlitwy. Dlatego po śmierci polecamy osobę zmarłą Bogu modląc się, aby mogła jak najszybciej oglądać niebo.

 1. Formalności zaczynamy od uzyskania aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie udajemy się z Kartą zgonu wystawioną przez lekarza.
 2. Po uzyskaniu dokumentu USC potrzeba zarezerwować za pośrednictwem firmy pogrzebowej miejsce na cmentarzu. W przypadku kiedy posiada się grobowiec należy z zarządem danego cmentarza (w przypadku cmentarzy parafialnych jest to urząd parafialny) ustalić termin pogrzebu.
 3. Jeśli rodzina chce pochować zmarłego poza parafią miejsca zamieszkania potrzebna będzie pisemna zgoda własnego ks. proboszcza miejsca zamieszkania.
 4. Zgłaszając śmierć kogoś bliskiego w kancelarii parafialnej dostarczamy akt zgonu wydany przez USC, dane nt. miejsca i godziny pogrzebu z firmy pogrzebowej oraz potwierdzoną informację o przyjęciu sakramentu namaszczenia chorych wystawioną przez ks. kapelana szpitala albo innego kapłana. Należy pamiętać, że kapelan udziela tego sakramentu w szpitalu tylko na prośbę chorego lub rodziny. W przypadku osoby umierającej to tylko rodzina może o to zadbać.