SAKRAMENTY I INNE OBRZĘDY

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

...oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci

ZNACZENIE SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Jezus powiedział: «Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.» (Mt 19, 4 – 6)

Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1603)

Ja [N.] biorę ciebie [N.] za żonę/męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący w Trójcy Jedyny, i wszyscy Święci. (Obrzędy sakramentu małżeństwa)


CO TO JEST ŚLUB KONKORDATOWY?

Przed podpisaniem konkordatu (umowy między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską) zawierało się oddzielnie sakrament małżeństwa i związek cywilny. Teraz jest jeden ślub – w kościele, który jest jednocześnie sakramentem i związkiem cywilnym. To właśnie ślub konkordatowy.


FORMALNOŚCI

 1. Termin ślubu trzeba zarezerwować w kancelarii parafialnej, najlepiej z dużym wyprzedzeniem. Zwyczajnym miejscem zawierania małżeństwa jest parafia zarówno narzeczonej, jak i narzeczonego.
 2. Jeżeli planujemy ślub w innej parafii lub kościele rektorskim / np. sanktuarium / należy wszystkie formalności załatwić w parafii narzeczonej lub narzeczonego i poprosić o licencję do ślubu w innym kościele, albo poprosić o pozwolenie na załatwienie wszystkich formalności przedślubnych w miejscu gdzie planujemy zawrzeć  sakrament małżeństwa.
 3. Należy zaplanować udział w kursie przedmałżeńskim, który może potrwać kilka tygodni (patrz niżej).
 4. Kilka miesięcy (nie więcej niż pół roku) przed ślubem należy udać się do urzędu stanu cywilnego i pobrać zaświadczenie o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa. Ten dokument jest ważny przez sześć miesięcy.
 5. Narzeczeni przychodzą do kancelarii parafialnej (w parafii ślubu), mając ze sobą:
  • dokumenty z USC
  • świadectwa chrztu i bierzmowania (jeśli chrzest był udzielany w innej parafii) – ważne są przez sześć miesięcy
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego (lub że ten kurs trwa)
   Następuje spisanie tzw. protokołu przedmałżeńskiego i wpisanie narzeczonych do księgi zapowiedzi przedślubnych. Te zapowiedzi zostaną podane do publicznej wiadomości w najbliższe dwie niedziele. Ksiądz wydaje także prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii drugiego z narzeczonych.
 6. Po wygłoszeniu zapowiedzi i odebraniu stosownego zaświadczenia z drugiej parafii należy je dostarczyć do kancelarii parafialnej. Przy tej okazji podajemy też dane świadków: nazwisko, wiek, dokładny adres.
 7. W odpowiednim czasie narzeczeni dwa razy przystępują do spowiedzi (zazwyczaj: po zgłoszeniu zapowiedzi i w ostatnich dniach przed ślubem). Należy na początku powiedzieć spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna, a po spowiedzi poprosić o podpis.
 8. Narzeczeni i świadkowie przychodzą do zakrystii na 15 minut przed rozpoczęciem Mszy ślubnej, aby podpisać dokumenty kościelne i cywilne.
 9. W ciągu kolejnych pięciu dni parafia ślubu powiadamia USC o zawartym małżeństwie, które wtedy uzyskuje skutki cywilno-prawne. Wysyła także zawiadomienie o zawartym małżeństwie do parafii chrztu narzeczonych, aby dokonać adnotacji w aktach chrztu.

WAŻNE KWESTIE DOT. ORGANIZACJI CEREMONII ŚLUBNEJ

 • W sprawie oprawy muzycznej należy skontaktować się z parafialnym organistą. Jeśli narzeczeni chcą zaangażować dodatkowych wokalistów lub instrumentalistów, są zobowiązani uzgodnić to wcześniej z księdzem w kancelarii oraz organistą.
  Ślub kościelny jest celebracją liturgiczną i jego oprawa muzyczna (repertuar i dobór instrumentów) musi być zgodna z prawem liturgicznym Kościoła.
 • Na ceremonię ślubną parafia przygotowuje klęczniki i krzesła przykryte białym materiałem. Dekorację kwiatową przygotowują młodzi. Mogą skorzystać z pomocy florystki lub z pomocy siostry zakrystianki, z którymi muszą się skontaktować. Wybór dekoracji kwiatowej należy uzgodnić  z księdzem w kancelarii przy okazji załatwiania pozostałych formalności.
 • Fotograf i kamerzysta (po jednym) przed rozpoczęciem liturgii powinni przyjść do zakrystii, żeby uzgodnić z księdzem zasady pracy. Także oni muszą pamiętać, że uczestniczą w obrzędach religijnych oraz uszanować sakralność miejsca. Zgodnie z przepisami fotograf musi posiadać uprawnienia do wykonywania pracy w czasie celebracji liturgicznych wydawane przez instytucje kościelne.