Relacje z Kronik Domu salezjańskiego w Pychowicach

Relacje z Kronik Domu salezjańskiego w Pychowicach

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowanie  przez  bpa Karola Wojtyła
w parafii pychowickiej 19 czerwca 1960 r.
(relacja z: „Kronika kościoła w Pychowicach  [1957-1971. T. I ]„)


19-VI-1960.
Ks. biskup Karol Wojtyła udzielił bierzmowania. [192 osobom]


***********
Wizytacja kanoniczna kard. Karola Wojtyła w parafii pychowickiej
31 marca – 1 kwietnia 1973 r.
(relacja z: „Kronika 1942 [1972]-1983. T. II„)


31 III 1973 r. Sobota.
O godz. 17 przyjeżdżają z kanoniczną wizytacją Ks. Kardynał Karol Wojtyła w towarzystwie ks. prałata [Stanisława Ignacego] Czartoryskiego i swego kapelana ks. [Stanisława] Dziwisza. Obecny był także Ks. Inspektor Augustyn Dziędziel, ks. dyr. z Dębnik x. Bronisław Piróg, ks. [Stanisław] Kubara, ks. [Aleksander] Karkoszka, ks. [Józef] Stasiak, ks. [Edward] Jęczalik i ks. [Jerzy] Gondro.
Po liturgicznym powitaniu przed kościołem, nastąpiło powitanie w kościele przez administratora parafii x. J.[erzego] Kantona, dzieci, młodzież, matki i ojców.
Ks. Kardynał przeprowadził egzamin i podczas mszy św. udzielił sakramentu bierzmowania. Sakrament bierzmowania otrzymało [158 osób]
Po uroczystościach w kościele przyjęcie w domu salezjanina przy ul. Wzgórze 33.

1 IV 1973 r. Niedziela.
Drugi Dzień Wizytacji Ks. Kardynała. Przed godz. 7. przyjazd Ks. Kardynała. Ks. Kard. siada w konfesjonale. Spowiada.. Mszę św. o godz. 7. odp.[rawia] Ks. Kapelan Dziwisz. Kazanie wygłasza dla osób starszych, samotnych, chorych x. Kardynał.
Godz. 8. śniadanie.
[Godz.] 8.30 – spotkanie w salce przy kościele młodzieży, którą uczy x. Stasiak z ks. Kardynałem. Salka przepełniona młodzieżą.
Godz. 9. Msza młodzieżowa – kazanie x. Stasiak
Godz. 10. Msza szkolna – kazanie x. Kanton
Godz. 11. Suma dla małżonków. Celebrował Ks. Kardynał w asyście dwóch kleryków. Ludzie dopisali. Po sumie x. Kardynał małżonkom /parami/ udzielał pasterskiego błogosławieństwa (było 200 par małżeńskich) i 40 osób w pojedynkę. Otrzymali pamiątkowe obrazki.
Godz. 13. Obiad
Godz. 15. Odwiedzenie kaplicy w Bodzowie i spotkanie z tamtejszymi mieszkańcami i odwiedziny chorych.
Godz. 17. Gorzkie żale – bez kazania. Po nabożeństwie Ks. Kardynał błogosławił dzieci. Ludzi i dzieci dużo. W Kościele słowo pożegnalne powiedział x. J. Kanton. Ks. Kardynał pożegnał się z wiernymi. W salce miał jeszcze spotkanie z ministrantami, a w domu salezjanina spotkał się z Zespołem Studyjnym Synodalnym, podpisał księgi kościelne, potem kolacja i zakończenie II. Wizytacji Kanonicznej w dziejach młodej parafii Pychowice.

***********
Dzień wyboru kard. Karola Wojtyła  na papieża
(relacja z: „Kronika 1942 [1972]-1983. T. II„)

Dnia 16 X 1978 r.
Na Konklawe w Rzymie został wybrany nasz Metropolita Ks. Kardynał Karol Wojtyła na papieża. Przyjął imię Jan Paweł II.